Arama Yap

E-Mail Bülteni

   İstatistikler

Kategori:20
İçerik:647
İçerik Okunma:1992813
PROJE OFİSİ PDF Yazdır e-Posta

 

DEVLET YARDIMLARI REHBERİ

 

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan devlet desteklerinin ayrıntılı olarak yer aldığı Devlet Yardımları Rehberi'ne

https://ticaret.gov.tr/data/5b87fac913b8761160fa1cf0/Devlet_Yardimlari_Rehberi.pdf

linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

TÜBİTAK'TAN ÖZEL SEKTÖRE BÜYÜK HİBE DESTEĞİ

 

Özel sektöre yönelik 1511 kodlu yeni bir destek programı başlatan TÜBİTAK, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki Ar-Ge projelerini destekleyecek.

1511 Programı TÜBİTAK özel sektör Ar-Ge destek programlarına önemli yenilikler getiriyor:

Çağrıya ilişkin bilgiler çağrı duyurusunda belirtilecek,

Proje başvuruları; proje ön başvurusu ve proje öneri başvurusu şeklinde 2 aşamada alınacak,
Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecek,
Daha yüksek maaş limitleri uygulanacak,
Destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacak,
Yurt içinde yapılması hiçbir şekilde mümkün olmayan projeye özel testler vb. hizmet alımı giderleri, yürütme komitesi onayıyla %20 sınırlama uygulamasının dışında kalabilecek,
Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecek.
1 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren program ile; belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yapılacak Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

1511 ile sağlanacak desteğin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedefleniyor.

Öncelikli Ar-Ge Alanlarının Seçimi
Enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri alanları, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 belgesinde belirlenen Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu ve ivme kazanmamız gereken alanlar olup, önceliklendirme çalışmaları TÜBİTAK tarafından oluşturulan kurullar tarafından yapılıyor.

Kurullar konu başlıklarını; Ar-Ge yetkinliğimiz, ülke ihtiyacı, stratejik yönelim ve cari açığa etkileri doğrultusunda değerlendirerek önceliklendiriyor. Enerji, gıda ve otomotiv alanlarında önceliklendirme çalışmaları tamamlanırken, bilgi iletişim teknolojileri ve makine imalat teknolojileri alanlarındaki çalışmalar devam ediyor.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen 1511 destek programı kapsamında yayınlanacak Çağrı Duyurusu; konu başlıkları, proje süresi ve bütçesi için üst sınır, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı gibi bilgileri içerecek.

Her alanda birden fazla çağrıya çıkılacak program kapsamında, ilk çağrının enerji alanında bu ay içinde yayınlanması planlanıyor. Enerji öncelikli alanında belirlenen konu başlıkları şöyle: güneş enerjisi, enerji depolanması, konutlarda ve sanayide enerji verimliliği ile kömür teknolojileri.

“Ar-Ge’ye yüzde 85’e kadar destek vereceğiz” 
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) Başkanı Fatih Yülek, destek programıyla Türk şirketlerinin Ar-Ge maliyetlerini yüzde 85’e kadar karşılayacaklarını belirterek, “Yeni destekle Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda proje üretilmesini hedefliyoruz” dedi.

Belirlenen öncelikli alanları enerji, gıda, otomotiv, bilgi iletişim teknolojileri, makine imalat teknolojileri olarak sıralayan Yülek, bu kapsamda Türk şirketlerinden, enerji sektörüne öncelik vermelerini isteyeceklerini söyledi. TÜBİTAK’ın daha önce destek verdiği sanayi şirketlerinin yurt dışı danışmanlık alımına kısıtlı izin verildiğini hatırlatan Yülek, ’’Yurt dışı danışmanlık alımı için yüzde 20 üst limitimiz devam edecek."  diye konuştu.

TÜBİTAK TEYDEB, geçen yıl Türk şirketlerine 278 milyon liralık destek verdi. Bu miktarın 162 milyon lirası KOBİ’lere, 115 milyon lirası büyük ölçekli firmalara aktarıldı. TÜBİTAK, bu yıl destek miktarını daha da artırmayı hedefliyor.

 

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLAYAN "İŞ HAYATINDA KADIN" PROGRAMI

Türkiye'de kadınların toplam istihdam içindeki payı yalnızca %38 iken, kadın girişimciler söz konusu olduğunda ise bu oran %7'ye düşüyor. Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu sahipliğinde, kadınlara ait ve kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla "İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık" programını hayata geçiriyor. Program, kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerdeki insan kaynağını geliştirmeyi, yeni girişimciliği ve böylece uzun vadede istihdamı artırmayı hedefliyor.

Program Neyi Kapsıyor?
1- Finansman: kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin finansman imkânlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak,
2- Küçük Ölçekli Danışmanlık Desteği: kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelere ve girişimci olmak isteyenlere belli bir alana yönelik uzmanlık bilgisi (know-how) ve iş geliştirme hizmetleri sunmak.

Program için Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na 38 milyon Euro'luk bir hibe sağlıyor. EBRD bu hibeyi, hem dağıtacağı 300 milyon Euro'luk kredinin riskini paylaşmak hem de kadın girişimcilere vereceği diğer hizmetler için kullanacak. Bu kredi, Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankalar ve mikro kredi kuruluşları aracılığı ile kullandırılacak.

Tüm bu faaliyetler Avrupa Birliği mali desteği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanan, sürdürülebilir ve akılcı büyüme ilkesiyle, eğitim, istihdam ve sosyal içerme alanlarında beşeri sermayenin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında gerçekleşecektir.

Finansmandan kimler yararlanabilir?
Kadın girişimcilerin bu krediden yararlanabilmesi için,
- Kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin, 250'den az çalışanı ve yıllık cirosunun 50 milyon Euro'nun altında ya da bilançosunun 43 milyon Euro'nun altında olması
- İşletmenin çoğunluk hissesinin kadınlara ait olması, ya da
- En az yüzde 20'lik hissenin kadınlara ait olması ve finans, pazarlama ve üretim gibi kritik bir alanın yönetici pozisyonunda bir kadının bulunması,
- İşletmenin Türkiye kanunlarına göre kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olması,
gerekiyor.

AB'nin program için sağladığı 38 milyon Euro'luk hibenin bir kısmı, krediye aracılık edecek bankaları "kadın girişimcilere özel programlar ve ürünler sunan bankalar" haline getirmek için de kullanılacak. Kadın girişimcilere daha esnek krediler vermeleri, kadınların yönettiği işletmelerin ihtiyaçlarını, önceliklerini ve kendisine has koşullarını anlayabilmeleri için banka çalışanlarına eğitimler verilecek; gerekirse sadece bu alanda hizmet verecek özel birimler kurmaları sağlanacak. Kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelere yönelik özel kredilerin yaratılması da program içinde atılacak adımlar arasında yer alıyor. .

Küçük Ölçekli Danışmanlık Desteğinden Kimler Yararlanabilir?
Programın ikinci ayağı, kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin uzmanlık bilgisi, iş geliştirme danışmanlığı, daha fazla pazara ulaşmak için gerekli bağlantıları kurma gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni girişimcileri ve girişimci adaylarını desteklemek üzere oluşturuldu. Bu kapsamda EBRD,

- Girişimciliğin hem istihdam hem de kadınlara yaratabileceği fırsatlar açısından önemini anlatan, kadınların iş hayatında yapabileceklerinin farkında olmalarını sağlayacak seminerler,
- Satış, bilgi ve iletişim teknolojileri, çevrimiçi pazarlama, verimlilik, insan kaynakları, finansal okuryazarlık gibi girişimciliğin temel konularında eğitimler,
- İşletmelerin ihtiyaçlarını belirleme ve bunlara yönelik proje oluşturma, bunu hayata geçirme, süreci izleme ve değerlendirmeyi kapsayan kısa vadeli danışmanlık, orta vadeli iş rehberliği,
- Ulusal ve uluslararası alandaki deneyimli ve başarılı iş kadınlarının bu alandaki yeni kadın girişimcilere yönelik "akıl hocalığı-mentorluk" yapacağı platformlar,
- Kadınların, iş hayatında faaliyet gösteren örgütlerle teması ve işbirliğini sağlamak,
- Kadın girişimciliğinin hem sosyal hem de ekonomik faydalarının tüm topluma anlatılmasına yönelik medya etkinlikleri düzenlemek,
gibi hizmetler sunacak.

Ayrıntılı bilgiye nasıl ulaşabilirim?
Program henüz hazırlık aşamasında olup, danışmanlık desteklerinin 2014'ün yaz aylarında başlaması öngörülmektedir. Duyurular aşağıdaki web sitelerinde yer alacaktır:

www.ikg.gov.tr

www.avrupa.info.tr

www.ebrd.com

 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


  


 


 tobb hizmetleri hk
 

  

 

Copyright © 2018 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi