Arama Yap

E-Mail Bülteni

   İstatistikler

Kategori:20
İçerik:584
İçerik Okunma:1835594
Yönetim Kurulu PDF Yazdır e-Posta
 
 
  

BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

YÖNETİM KURULU

 

 

1

ŞADAN DOĞAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

2

SEDAT ÇAKIR

YNT.KRL.BŞK.YRDC.

3

HÜSEYİN ŞAHİN 

YNT.KRL.BŞK.YRDC.

4

HAKAN AKIN

YNT.KRL.SAYMAN ÜYE

5

HÜSEYİN ERDOĞAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

6

CÜNEYT OFLAZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

7

TEVFİK BAŞARIR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

  Oda yönetim kurulunun görevleri (5174 sayılı Kanun)

 

  Madde 19- Oda yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 

               

  a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.

  b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.

  c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.

  d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.

  e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.

  f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.

  g) Bu Kanunda ve  ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.

  h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.                                  

  ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.

  j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.

  k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen  esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.

  l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.

  m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.

  n) Hakem veya hakem heyeti seçmek.

  o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

 
 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


  


 


 tobb hizmetleri hk
 

  

 

Copyright © 2018 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi