Arama Yap

E-Mail Bülteni


 


    


İstatistikler

Kategori:20
İçerik:478
İçerik Okunma:1500563
Duyurular
KOBİ’ler için Kredi ve Destekler” Seminerine davetlisiniz..! PDF Yazdır e-Posta

“KOBİ’ler için Kredi ve Destekler” Seminerine davetlisiniz..!

Sayın Üyemiz,

KOBİ’ler için; Kredi ve Desteklerden
* Nasıl yararlanılır?
* Başvuru şartları nelerdir?
* Süreç nasıl işliyor?
* Hangi tip işletmeye ne tür destek var?

konularında 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 15.00’te Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlemiş olduğumuz seminere teşriflerinizi dilerim.

Saygılarımla,

Şadan DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

 
 
ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU PDF Yazdır e-Posta

BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

SEÇİM YETKİ BELGESİ DİLEKÇESİ

 

5174 Sayılı Kanunun 84. maddesi ile Mesleklerin Gruplandırılması hakkında Yönetmelik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ seçimleri hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak Biga Ticaret ve Sanayi Odası Seçimlerine ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.

I- SEÇİM GÜNLERİ

 

a) BigaTicaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi Asil ve Yedek Seçimi ile Meclis Asil ve Yedek Üye Seçiminin 07 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında Biga Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacak olup, oylar sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar kullanılacaktır.

b) Oda Yönetim Kurulu Başkanı seçimi, Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üye Seçimi ile Birlik Genel Kurul Delege Asil ve Yedek Üye seçimleri ise 14 Nisan 2018 Cumartesi günü Sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar aynı yerde yapılacaktır.

II- LİSTELERİN ASILMASI

Bakanlık ve TOBB tarafından düzenlenen ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme veya yalnız seçme hakkına haiz üyelerin listeleri 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren Biga Ticaret ve Sanayi Odası binasında askıya çıkacaktır. Listeler üç tam iş günü süresince askıda kalacak olup, askıda kalan listeler 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 17,00’de askıdan indirilecektir. Üyeler askı ve ilam süresi içinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunabilirler.

III- LİSTELERE İTİRAZ SÜRESİ

Listelere itirazlar; Üç günlük askı ve ilan süresi içerisinde ve Biga Adliyesinde bulunan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İtiraz Dilekçesinde ikamet adresinin gösterilmesi zorunludur. İtirazlar İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından incelenerek en geç iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İl Seçim Kurunun üç gün içinde vereceği karar kesindir.

IV- OY KULLANMA

Oy verme işlemi 07 Nisan 2018 Cumartesi güne saat 08.00’de başlayıp aynı gün saat 17.00’ye kadar gizli oy, açık tasnif sayım döküm esaslarına göre yapılır.

Listelerde adı yazılı olmayan üye oy kullanamaz,

a) Gerçek Kişiler oy verme sırasında; Oy verenin kimliği, resimli nüfus cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen T.C. Kimlik numarası yazılı belge ile kanıtlanması zorunludur.

b) Tüzel Kişiler oy verme sırasında;

 

1- Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğincetemsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicili müdürlüğünden 90 gün içerisinde alınmış yetki belgesi aslını oy kullanma sırasında ibraz etmeleri zorunlu olup, ayrıca resimli nüfus cüzdanı gibi resmi kuruluşlarca verilen T.C. Kimlik Numarası yazılı belge ile kimliğini kanıtlaması zorunludur.

 

2- İbraz edilen yetki belgesi aslının veya ibraz edilen imza sirkülerinin aslının bir fotokopisinin oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilmesi zorunludur.

 

3- Gerçek kişi üyeler oylarını bizzat kendileri kullanacaklardır. Gerçek kişilerin gerek kendi adlarına ve gerekse tüzel kişi temsilcisi sıfatıyla bir başkasına vekâleten oy kullandırmaları MÜMKÜN DEĞİLDİR. İLAN OLUNUR.

 
KOSGEB’den Yerli ve Milli Üretime Büyük Destek PDF Yazdır e-Posta

KOSGEB'den 'yerli ve milli' üretime büyük destek! Stratejik Ürün Destek Programı

KOSGEB’den Yerli ve Milli Üretime Büyük Destek

KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ara malları Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üreteceklere 5 milyon liraya kadar destek verecek. Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70'i geri ödemesiz olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak.

Cari açığı azaltmak Türkiye’nin ekonomik performansına katkı sağlayacak önemli hedeflerden biridir. Cari işlemler dengesi incelendiğinde ise karşımıza ara malı ithalatı sorunu çıkmaktadır. Kullanılan girdilerin yurt içindeki üretici firmalardan tedarik edilerek karşılanması, yaratılan katma değerin ülke içinde kalmasını sağlayacağı gibi, işletmelerimizin rekabet güçlerinin artırılmasına da katkıda bulunacak. Girdilerin yurt dışından tedarik edilerek üretim yapılması durumunda ise elde edilecek katma değer yurt dışına çıkacak. Bu durum, dış ticaret ve dolayısıyla cari işlemler dengesine olumsuz yansıyacağı gibi, gerek tüketim malı gerekse de ara malı üreten firmaların rekabet gücünü zayıflatacaktır. Bu bağlamda ülkemizin 2023 vizyonunda yer alan “dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak” hedefine ulaşmak için ara malı ithalatı sorununun çözülmesi önemli bir yer tutuyor.

Bu çerçevede cari açık problemini azaltmaya katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi yoluyla; ithalat miktarı yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik edilmesi, ülke ekonomisine katma değer sağlanması, imalat sanayinde yerli girdi oranının arttırılması ve yerli imalat sanayinin gelişmesini desteklemek amacıyla “Stratejik Ürün Destek Programı” hazırlandı.

Devamını oku...
 
HAYVAN REFAHI EĞİTİMİ PDF Yazdır e-Posta

HAYVAN REFAHI EĞİTİMİ

“Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması yönetmeliği” ve “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Biga’da doğrudan ya da dolaylı olarak ticari hayvan satışı (celeplik), hayvan nakliyeciliği, hayvan nakil araçlarında sürücülük veya nakliyeye eşlik eden bakıcılık gibi faaliyetleri hâlihazırda yürütmekte olup, daha önce eğitimlere katılmamış olan kişilerin 22 ARALIK 2017 CUMA günü saat 14.30’da Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak olan eğitime ve sonrasında yapılacak olan sınava katılmaları için gerekli belgeleri ile 21.12.2017 tarihine kadar Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İsmetpaşa Mah.Atatürk Cd. No:33
Telefon : 0286 217 3019
Faks : 0286 217 1553
E-Posta : Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 
Biga TSO 2018 yılı Üye Eğitim Talepleri Anketi PDF Yazdır e-Posta

DEĞERLİ ÜYEMİZ,

2018 YILI EĞİTİM PROGRAMIMIZIN OLUŞMASI İÇİN BU ANKET DÜZENLENMİŞTİR.

ANKETE VERECEĞİNİZ CEVAPLAR, SİZLERİN EĞİTİM TALEP VE İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA YILLIK EĞİTİM PLANI DÜZENLEMEMİZİ SAĞLAYACAKTIR.

TEŞEKKÜR EDERİZ.

SAYGILARIMIZLA,

BİGA TSO YÖNETİM KURULU

Anket Linki:

https://docs.google.com/forms/d/1SVJdmVb7GPsiDjEBQaHD_86K3MkWLv7ZmTQelnumfno/edit

 
Yenilikçi İşletmelere Ar-Ge ve Yenilik Odaklı Mentorluk Desteği PDF Yazdır e-Posta

Yenilikçi İşletmelere Ar-Ge ve Yenilik Odaklı Mentorluk Desteği

KÜSİ (Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği) İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi kapsamında Ar-Ge ve yenilik kapasitesini artırmak isteyen işletmelere 20 saat ücretsiz mentorluk desteği sağlanacaktır.  KÜSİ çalışma grubu üyesi akademisyenlerin vereceği mentorluk desteği ile işletmelerde;

·        Ar-Ge altyapısı ve Ar-Ge ve yenilik kültürü oluşturulması

·        Ar-Ge ve yenilik projeleri oluşturma yetenekleri geliştirilmesi

·        Bilim ve teknolojiye erişiminkolaylaştırılması

amaçlanmaktadır.

Mentorluk Desteğinin Kapsamı Nedir?

Mentorluk programı kapsamında seçilen işletmelerin;

·        Mevcut durum analizleri yapılacak

·        Ar-Ge ve yenilik yetkinlikleri ve iyileştirilebilecek yönleri tespit edilecek

·        İşletmenin ihtiyaç duyduğu ve iyileştirilebilecek yönlerine ilişkin olarak Ar-Ge ve yenilik proje konuları belirlenecek

·        Projelerin hayata geçirilebilmesi ve finansmana erişim konularında çalışmalar yapılacaktır.

Süreç Nasıl İşleyecek?

1.      Programa katılmak isteyen işletmelerArGeMentor platformuüzerinden ön başvuru yapacaklar.Son Başvuru Tarihi:29.11.2017

2.      Başvurusu kabul edilen işletmelere bulundukları şehirden uygun bir mentor atanacak. Uygun mentor bulunmaması durumunda işletme programa kabul edilemeyecek.

3.      Mentor eşleştirmesi yapılan işletmelerden Ar-Ge ve yenilik yetkinliklerinin belirlenmesi amacıyla bir  özdeğerlendirme anketi doldurmaları istenecektir.

4.      Program kapsamında 4.12.2017 - 26.01.2018 tarihleri arasında 4 ya da 5 mentor ziyareti gerçekleşecektir.

5.      İşletmelerden her ziyaret sonrası bir görüşme takip formu doldurmaları istenecektir.

Hangi İşletmeler Başvurabilir?

Firmalarda aranan kriterler şunlardır:

·        En az 3 yıldır faaliyette olanya da

·        Mikro Ölçekli olmayan (On kişiden fazla  yıllık çalışan istihdam eden ya da yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşan)  işletmelerve

Ağırlıklı olarak ürün, hizmet ve ya teknoloji geliştiren işletmeler

EGESYS AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİ

Cumhuriyet Bulvarı No:71 D:601 35210 Pasaport İZMİR Tel: 232-4837323

Eposta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir Web: www.egesys.netwww.argementor.net

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çanakkale İl Müdürlüğü

Cevat Paşa Mah.Ziveriye Sok.No:18/2  17100 ÇANAKKALE

Tel: (90) 286 212 55 33    Faks: (90) 286 213 58 57

E-posta:  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  

Elektronik Ağ: http://canakkale.sanayi.gov.tr

 
İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk. PDF Yazdır e-Posta

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

Sayın Üyemiz,

26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, "İşyeri Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine kadar bağlı bulunulan üst işveren kuruluşları aracılığıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi gerekmektedir.

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi en son http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170227m1.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="background-image:initial;background-position:initial;background-size:initial;background-repeat:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-color:transparent;color:rgb(66, 139, 202);text-decoration:none">27.02.2017 tarihli ve 29992 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile en geç 4 Aralık 2017 tarihine kadar Odamıza yapılması gerekmektedir. Talepleriniz en ivedi şekilde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletileceğinden söz konusu tarihe riayet etmeniz önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Mustafa MUTLU

Genel Sekreter

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI

Biga Chamber of Commerce and Industry

İstiklâl Mah. Kevser Özengil Cad. No: 16

17200  BİGA / ÇANAKKALE / TÜRKİYE

Tel. : +90 286 316 48 88 - 333 00 50

Fax : +90 286 316 32 38

E-Mail:  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Web  : www.bigatso.tobb.org.tr

 
2018 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ PDF Yazdır e-Posta

2018 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir.

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin ve kamu kurumlarının uygulamış oldukları verimliliği arttırma projeleri ile ödüle başvurabilecekleri, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilecekleri ve başvuruları 9 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler; Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

Ödüle Başvurabilecek Projeler:

Devamını oku...
 
BİGA TSO’DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR..! PDF Yazdır e-Posta

BİGA TSO’DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR..!

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, İŞKUR, KOSGEB ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 01-04 KASIM 2017 (Eğitimler toplam 4 gün sürmektedir.) tarihleri arasında “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” düzenlenecektir.

Söz konusu eğitimin mülakat tarihi 31.10.2017 Salı günü olup, Biga İŞKUR Hizmet Merkezi’nde yapılacaktır.

Eğitim kontenjanla sınırlı olup (25 Kişi) eğitime katılmak isteyen kursiyer adaylarının başvurularını mülakat tarihinden önce Biga İŞKUR Hizmet Merkezi’ne (0286 317 09 02) ve Odamız KOSGEB Sorumlusu Adnan DEMİR’e (Tel: 0286 333 00 50’den dahili 103 E-Posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir ) yapmaları gerekmektedir.

Saygılarımla,

Mustafa MUTLU

Genel Sekreter

Eğitimler Ücretsizdir.

Eğitimler saat 09:00-17:00 arasında olacaktır.

Not: 31 EKİM 2017 Salı günü saat 10:00’dan sonra mülakata gelen adaylar mülakata kabul edilmeyeceklerdir. Mülakat için tüm adayların saat 10:00’a kadar Biga İŞKUR’da hazır olmaları gerekmektedir.

 
HAYVAN REFAHI EĞİTİMİ PDF Yazdır e-Posta

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na bağlı 24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması yönetmeliği” ve 18.01.2012 tarihli 28177 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Biga’da doğrudan ya da dolaylı olarak ticari hayvan satışı (celeplik), hayvan nakliyeciliği, hayvan nakil araçlarında sürücülük veya nakliyeye eşlik eden bakıcılık gibi faaliyetleri hâlihazırda yürütmekte olup daha önce eğitimlere katılmamış olan kişilerin 01 KASIM 2017 Çarşamba günü saat 15.00’te Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak olan eğitime ve sonrasında yapılacak olan sınava katılmaları için gerekli belgeleri ile 31.10.2017 tarihine kadar Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

 
BİGA TSO’DA 19’ncu DÖNEM GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLADI. PDF Yazdır e-Posta

BİGA TSO’DA 19’ncu DÖNEM GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLADI.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR işbirliğinde KOSGEB destekli girişimcilik eğitimlerinin 19’ncusu 24 Ekim 2017 Salı günü 25 girişimci adayının katılımı ile başladı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu’nda başlayan eğitimde 4 gün boyunca iş kurma süreci, iş planı yazılması ile ilgili kurallar, finans, pazarlama ve pazar araştırma ile ilgili bilgiler verilecek.

KOSGEB’in girişimcilik desteğinden faydalanmak isteyen, sermaye sahibi, kendi işini kurmak isteyen ve iş fikri olan kişilere verilen eğitim Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştiriliyor ve Uluslararası Pazarlama Danışmanı Dr.Sadık Vural tarafından veriliyor.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan; ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, Biga TSO, İŞKUR ve KOSGEB işbirliğinde 24-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Biga’da "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” düzenlediklerini açıkladı.

Doğan; “Biga TSO olarak, kente yeni girişimciler kazandırabilmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Biga’da girişimciliğin desteklenmesi ve başarılı işletmelerin kurulması amacıyla başlattığımız Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerimizle iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen girişimci adaylarına rehberlik etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

“GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Türkiye’nin genç ve dinamik nüfus yapısıyla çok önemli bir insan kaynağına sahip olduğunu belirten Doğan, bu kaynağın etkin kullanılabilmesi adına daha fazla iş fikrine ve daha fazla girişimciye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ülkenin geleceğinin gençlerde olduğunu dile getiren Doğan: “Gençler ekonominin içinde oldukça, ekonomiye fayda sağladıkça hem şehrimiz hem de ülkemiz gelişecek. Biga büyürse Türkiye büyür sloganımızın bir benzerini de gençlerimiz için kullanabiliriz. Biga’nın gençleri geliştikçe, büyüdükçe Biga büyüyecektir.” ifadelerini kullandı.

 
33 Yeni Meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu PDF Yazdır e-Posta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıkarılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan ve Ek1’de sunulan 33 yeni meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.09.2018 tarihinden sonra) çalıştırılmayacaktır.

Bu kapsamda sunulan mesleklerde kapsam genişletme süreci tamamlanmış olup, MYK Yönetim Kurulu onayına müteakiben, anılan mesleklerde de sınav ve belgelendirme hizmetleri verilmeye başlanacaktır. Kapsam genişletmesi tamamlanan 4 meslek, yeni tebliğ ile zorunluluk kapsamına alınarak, sınav ücretlerinin “İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması mümkün hale gelmiştir.

Devamını oku...
 
BİGA TSO'DAN EĞİTİM YARDIMI PDF Yazdır e-Posta

BİGA TSO SOSYAL YARDIMLARI İLE EĞİTİM-ÖĞRETİM HAYATINA KATKI SUNUYOR

Biga Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası, geleneksel hale gelen ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen sosyal yardımlar çerçevesinde eğitim ve öğretim hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Biga TSO tarafından, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için ilçemizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yardım gerçekleştirdi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB AB Uyum Komisyonu Üyesi Şadan Doğan, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) her yıl dar gelirli ailelere gerek gıda olsun gerekse öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte TOBB, Biga Ticaret ve Sanayi Odamıza ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye, ayakkabı, kıyafet ve kaban gibi çeşitli yardım malzemeleri alınarak dağıtılması için yardım gönderdi. Gönderilen bu yardımlar İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen ile yaptığımız istişareler sonucu ilçe ve köylerdeki okulların idarecileri tarafından belirlenen 700 öğrenciye dağıtıldı. Yardımların yapılmasını sağlayan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, birlikte çalıştığımız Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, yardımın öğrencilerimizin eğitimine fayda sağlamasını temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize 2017 ve 2018 eğitim - öğretim yılının başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı.

 
BİGA TSO 2017 YILI ÜYE MEMNUNİYET ve BEKLENTİ ANKETİ PDF Yazdır e-Posta

BİGA TSO 2017 YILI ÜYE MEMNUNİYET ve BEKLENTİ ANKETİ

Sayın Üyemiz,

Odamız olarak siz üyelerimizin memnuniyetini ve beklentilerini ölçerek analiz etmek adına bir anket çalışması düzenledik. Bu çalışma ile sizlerin değerli yorumlarını analiz ederek, öncelikle üye memnuniyeti konusunda kendimizi daha da ileriye götürecek kararları uygulamayı; sonrasında da sizlerin beklentilerine göre hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu anket çalışması ile bizlere vermiş olduğunuz desteğe şimdiden teşekkür eder; işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

ANKETİ DOLDURMAK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8lvcCegKjYKBPgSYd_nP3bBFJKGomoCwWi778IOANIDF4RQ/viewform?c=0&w=1
 
DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ve ŞİKAYET ANKETİ PDF Yazdır e-Posta

DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ve ŞİKAYET ANKETİ

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından koordine edilen proje kapsamında gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunların tespiti ile çözüm yollarını ortaya koyabilmek amacıyla bir anket çalışması yapılmaktadır.

Anılan ankete https://uygulama.gtb.gov.tr/…/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sika… adresinden ulaşılmaktadır.

Söz konusu anketin 15 Kasım 2017 tarihine kadar doldurulmasını rica eder; çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Şadan DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI

 
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ..! PDF Yazdır e-Posta

 
ODA SEÇİMLERİ ERTELENDİ PDF Yazdır e-Posta

Değerli Üyelerimiz,

14 Ekim 2017 tarihinde yapılması planlanan Odamız organ seçimleri Bakanlar Kurulu kararı ile 2018 yılı Nisan ayına ertelenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170924-6.pdf

 
KOSGEB % 50 PROJE HİBE DESTEĞİ ÇAĞRISINA ÇIKMIŞTIR..! PDF Yazdır e-Posta

“KOSGEB % 50 PROJE HİBE DESTEĞİ ÇAĞRISINA ÇIKMIŞTIR..! Son Başvuru Tarihi 20 Ekim 2017 olup, Desteğe Yönelik Detaylı Bilgi ve Proje Hazırlama Hususunda Danışmanlık Almak için 02822611029 no.lu telefondan iştirakimiz TRAKYA ABİGEM ile İletişime Geçebilirsiniz.”

 
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU PDF Yazdır e-Posta

BAKANLAR KURULU KARARI İLE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEBİLECEK MESLEK SAYISI 161’E YÜKSELDİ.

Bakanlar Kurulunun 14.05.2015 tarihli ve 2015/7726 sayılı Kararı ve 21.03.2016 tarihli ve 2016/8677 Bakanlar Kurulu Kararı ile belge zorunluluğu tebliğlerinde yer almaları şartıyla 115 meslekte İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücretlerine 15.08.2017 tarihli ve 2017/10713 Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 46 yeni meslek ilave edilmiştir. Böylelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanacak tebliğlerde yer almaları şartı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilecek sınav ücretleri 161 mesleğe çıkarılmıştır.
Bakanlar Kurulu kararına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.myk.gov.tr/images/stories/20170916-6.pdf
Not: İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücretleri, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de ve 4 Mart 2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğlerde yer alan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan 48 meslek için belgeli kişi veya işverenlerine iade edilmektedir.

Diğer 113 mesleklerdeki sınav ücretleri ise mesleklerin belge zorunluluğu tebliğlerinde yer almaları halinde, Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda tebliğin yayım tarihinden itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 
VERGİ VE ÜYELİK KAYITLARININ KONTROLÜNE DAVET PDF Yazdır e-Posta

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’ndan (Vergi ve üyelik kayıtlarının kontrolü daveti)

2017-2021 dönemi Odamız organ seçimleri 2017 yılı EKİM ve KASIM aylarında yapılacak olup; 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik gereğince bu seçim döneminde Oda Meslek komiteleri, Oda Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri seçimleri yapılacaktır.

Odamız organ seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bütün üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kullanarak mağdur olmamaları için; Odamız kayıtları 31 Ağustos 2017 mesai bitimine kadar üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup, bu süre içinde üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda kendi kayıtlarını kontrol etmek suretiyle doğruluğunu teyid edecekler, kendi durumları ile Odamız kayıtları arasında farklılık varsa düzelttireceklerdir.

Düzeltme işlemi Ticaret Sicilini ilgilendiren hususlarda kanun gereği tescil yoluyla düzelttirilecek, Oda kayıtları ile ilgili hususlarda ise dilekçe ile müracaat yeterli olacaktır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunu ve yukarıda adı geçen seçim yönetmeliği hükümleri gereğince Odamıza son iki takvim yılından aidat borcu bulunan, Vergi kaydı bulunmayan ve Odamızda tescilli adresinden ayrılmış olup, bu durumu bildirmeyen üyeler Odamız Yönetim kurulu tarafından askıya alınmış olup, bu durumda bulunan üyelerimiz askıdan indirme işlemi yapılmadan seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklardır. Askıda bulunan üyelerimizin, askıdan indirilerek meslek gruplarına ve seçme ve seçilme listelerine kaydedilebilmeleri için askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir.

Tüzel kişi üyelerimizin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olarak Ticaret Siciline tescilli bulunmaları gerekmektedir ve bu halin en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. Son 6 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı ve olması halinde Ticaret Siciline tescil işleminin yaptırılması gerekmektedir.

Bütün üyelerimizin Odamızda tescilli adresleri ile bulundukları adreslerin tutarlılığı kontrol edilmelidir.

Bütün üyelerimizin vergi numaralarının Odamız kayıtlarındaki numaralar ile tutarlılığı kontrol edilmelidir.

Herhangi bir inceleme ve düzeltme talebi olmaması halinde Odamız kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

Durumunuzun incelenerek yukarıdaki kriterlere uygunluğunuzun kontrol edilmesi ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Odamız kayıtlarının düzelttirilmesi gerektiği ilanen duyurulur.

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI
Biga Chamber of Commerce and Industry
İstiklâl Mah. Kevser Özengil Cad. No: 16
17200 BİGA / ÇANAKKALE / TÜRKİYE
Tel. : +90 286 316 48 88 - 333 00 50
Fax : +90 286 316 32 38
E-Mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Web : www.bigatso.tobb.org.tr

 
TKDK, her Çarşamba Biga TSO'da... PDF Yazdır e-Posta

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çanakkale İl Koordinatörlüğü uzman personeli her hafta ÇARŞAMBA günü hibe destekleri ile ilgili Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nda girişimcileri bekliyor...

 
BİGA TSO’YA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI PDF Yazdır e-Posta

D U Y U R U

BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NA

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda istihdam edilmek üzere 1 (bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Aşağıdaki şartları taşıyan adayların 17 Mart 2017 tarihine kadar Odamızın “İstiklal Mah. Kevser Ozangil Cad. No:16 Biga” adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adaylarda Aranacak Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Erkek ise askerlikle ilişiği bulunmamak,

c) Herhangi bir suçtan kamuda çalışmaya engel olacak biçimde hüküm giymemiş olmak,

d) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak (örgün öğrenim),

e) 35 yaşından gün almamış olmak,

f) Türkçe dilini doğru kullanabilmek,

g) En az orta düzeyde yabancı dil (İngilizce)bilmek,

h) Bilgisayar ofis programlarını (word-excel-powerpoint) iyi derecede kullanmak,

h) Yurtiçi ve yurtdışı yolculuklara ve rutin mesai dışı çalışmalara engel durumu bulunmamak.

İSTENEN BELGELER            :

1. Başvuru dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı Sureti

3. Diploma Sureti

4. Özgeçmiş (CV)

BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI

İstiklal Mah. Kevser Özengil Cad. No:16  17200  BİGA / ÇANAKKALE

( +90 286 3164888 – 3330050   7 +90 286 3163238

● www.bigatso.tobb.org.tr  ● Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ PDF Yazdır e-Posta

İŞ-KUR YENİ HİZMET NOKTASI ODALAR PROTOKOLÜ

Değerli Üyelerimiz,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında, Odalarda ve borsalarda kurulacak İŞKUR Hizmet Noktası Protokolü 17 Ocak 2017 Salı günü Ankara'da imzalandı. İmza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Mehmet Ali Özkan ve 81 ilin İŞKUR il müdürleri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB ve İŞKUR olarak Türkiye ekonomisinin istihdam dostu büyümesini daha da güçlendirecek yeni bir atılım hamlesi başlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, artık oda ve borsaların, 81 il ve 160 ilçede, İŞKUR faaliyetleri hakkında da işverenleri bilgilendireceğini ve tanıtacağını ifade etti. “Oda ve Borsalarımız İŞKUR hizmet noktaları haline gelecek. Oda ve Borsalarımızda İŞKUR'un iş ve meslek danışmanları görev yapacak. Böylece hizmeti işverenin ve işsizin ayağına götürmüş olacağız. Ankara'dan ve merkezden çare arama dönemi kapanacak, yerelden çözümler hız kazanacak” diyen Hisarcıklıoğlu, imzalayacakları protokolün bu konuya ilişkin olduğunu anlattı.

Ekonomide somut adımlar zamanı

Bu kapsamda, ilk olarak faiz baskısı altında ezilen KOBİ'lere ucuz finansmanın önünü açtıklarını ve TOBB Nefes Kredisini başlattıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, yıllık yüzde 9,90 faiz oranı ile KOBİ'lerin finansman ihtiyacına nefes olduklarının altını çizdi.

İstihdam için 3 müjde

İş dünyası olarak istihdamdaki sıkıntıları hem Başbakana hem de Bakana ilettiklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, hükümetin de iş dünyasından gelen sıkıntıları ve çözüm önerilerini hızla hayata geçirdiğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bakın Başbakanımız 2 Aralık'taki EKK'da açıkladı. İstihdam için 3 müjde verdi. Aralık 2016 ve Ocak-Şubat 2017 aylarında ödenmesi gereken SGK primleri faizsiz olarak Ekim-Kasım-Aralık 2017'ye ötelenecek. Orta ve yüksek teknolojili sektörlerde yeni istihdam sağlayacak işverenlere bir yıl boyunca asgari ücretin yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25'i kadar destek verilecek. Başta İşbaşı Eğitim Programı olmak üzere İŞKUR programları ile 500 bin kişi özel sektörde istihdam edilecek.

İŞKUR işe alacağın kişinin maaşını ödüyor, sigortasını yapıyor. Sana hiçbir maliyeti yok. Gel; işsiz bir kardeşime istihdam sağla, ekmeğini paylaş onunla. Program sonunda bu kişiyi istihdam etmeye devam edersen, SGK işveren payını İŞKUR ödüyor yine. Yani İŞKUR, senin istihdam üzerindeki yükünü azaltıyor. Bakın babanın oğluna yapmayacağını İŞKUR, özel sektörümüze yapıyor. Bize de bundan yararlanmak düşer.

Şimdi üyelerimize, KOBİ'lerimize diyorum ki; hangi tür çalışana ihtiyacın varsa, gel üye olduğun Oda-Borsadaki İŞKUR Hizmet noktasına; ihtiyacını söyle. Gerisini merak etme. Biz ihtiyacın olan nitelikli elemanı bulup sana getireceğiz.”

-Yeni mezunun ücretinin yarısı devletten

Müezzinoğlu, işsizlikle mücadelede işverenlerin artı istihdamının büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, özellikle üniversiteden yeni mezun olanların istihdam edilmesi halinde bir yıl boyunca bu çalışanların ücretinin yüzde 50'sini destekleyeceklerini vurguladı.

Türkiye'de her yaştan 1 milyon 250 bin gencin istihdam beklediğini anlatan Müezzinoğlu, şöyle konuştu; Üniversite mezunu gençlerin yaklaşık yüzde 30'unun iş aramadığına dikkati çeken Müezzinoğlu, "Bu grupla ilgili çalışma yapılması talimatını verdim. Neden istihdama girmek istemiyorlar, bunu araştıralım istedim. Bu gençler, bu milletin okulunda okudular ve bu milletin yarınlarına katkı sunabilecek birikim ve yaştalar. Onlardan istifade etmek bizim görevimiz. Bu davranışın sebebini bulup, gerekirse buna göre farklı projeler üretmeliyiz. Daha özgür, daha girişimci ve daha esnek projeler üretmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından, "Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü" Bakan Müezzinoğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalandı.

 
ODA VE BORSA ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR PDF Yazdır e-Posta

ODA VE BORSA ALACAK YAPILANDIRMASINDA SÜRE UZATILDI

 

03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun, üyelerin oda ve borsalara olan borçlarını da kapsadığından dolayı Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, söz konusu kanunla gelen hükümler konusunda aydınlatıcı bilgileri üyeleriyle paylaşmak üzere bir yazılı açıklama yayınladı. Doğan, açıklamasında başvuru ve ilk taksit süresinin 25.10.2016 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararınca yaklaşık 1 ay uzatıldığının altını çizdi.

 

03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak olan oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmını da kapsıyor. Bunların haricindeki oda ve borsa alacakları ise kapsam dışında kalıyor. Son olarak 25 Ekim 2016 tarihinde alınan 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yapılandırma için önceden 31 Ekim 2016 olan başvuru süresi, yaklaşık 1 ay uzatılarak 25 Kasım 2016 tarihine ertelendi.

 

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Doğan, söz konusu kanunla gelen hükümler konusunda aydınlatıcı bilgileri üyeleriyle paylaşmak üzere bir yazılı açıklama yayınladı. Doğan açıklamasında öncelikle anılan maddenin 30.06.2016 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2nci taksitlerinin madde kapsamı dışında kaldığının altını çizdi. Doğan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silineceğini ifade etti. Kısmen ödeme olması halinde ise bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olamayacak.

 

Taksitlendirme imkanı…

Şadan Doğan, üyelerin kanunda belirtilen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için, yeni düzenleme ile 25 Kasım 2016 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması gerektiğini ifade etti. Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler ise ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir. Toplam meblağ, üyenin talebi doğrultusunda, azami altı takside kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Doğan, taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırmanın iptal edilerek aidat borcunun eski haline döndürüleceği ve o ana kadar yapılan tahsilatların borçtan düşülerek günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

 

 

ODA VE BORSA ALACAKLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR

 

03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, üyelerin oda ve borsalara olan borçlarını da kapsadığından dolayı Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, söz konusu kanunla gelen hükümler konusunda aydınlatıcı bilgileri üyeleriyle paylaşmak üzere bir yazılı açıklama yayınladı.

 

Söz konusu kanun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak olan oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmını da kapsıyor. Bunların haricindeki oda ve borsa alacakları ise kapsam dışında kalıyor.

 

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, söz konusu kanunla gelen hükümler konusunda aydınlatıcı bilgileri üyeleriyle paylaşmak üzere bir yazılı açıklama yayınladı. Doğan açıklamasında öncelikle anılan maddenin 30.06.2016 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlediğinden Ekim ayında ödenmesi gereken 2016 yılı aidatlarının 2nci taksitlerinin madde kapsamı dışında kaldığının altını çizdi. Doğan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silineceğini ifade etti. Kısmen ödeme olması halinde ise bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olamayacak.

 

Taksitlendirme imkanı…

 

Şadan Doğan, üyelerin kanunda belirtilen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Ekim 2016 tarihine kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması gerektiğini ifade etti. Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler ise ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir. Toplam meblağ, üyenin talebi doğrultusunda, azami altı takside kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2016 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilir. Doğan, taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde yapılandırmanın iptal edilerek aidat borcunun eski haline döndürüleceği ve o ana kadar yapılan tahsilatların borçtan düşülerek günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

 

Kredi kartına taksitlendirme...

Şadan Doğan, anapara borç tutarının kanunda belirtilen şekilde ve sürelerde kredi kartı ile de taksitlendirilebileceğinin altını çizdi.

 

Oda ve Borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur ve yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Doğan, bu hususta, borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerektiğini; taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi durumunda ise, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibinin devam edeceğini önemle vurguladı.

 

Askıdan inmek için borcun tamamının ödenmesi şart

 

Doğan son olarak, borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler için borçlarının tamamını ödemedikçe askıdan indirme işleminin yapılmayacak olduğunu ve taksitlerin tamamını ödeme halinde ise son taksit ödeme günü itibariyle üyelerin askıdan indirileceğini ve bu üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkuklarının yeniden başlatılacağını ifade etti. Yapılandırma süresi içinde askıdan inmek için ise başvuranların yapılandırma sonuna kadar taksitlerin toplamını defaten ödemeleri halinde askıdan indirme işlemi yapılacak.

 
BİGA TSO MEVCUT HİZMET BİNASI SATIŞ İHALESİ DUYURU PDF Yazdır e-Posta

 
MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. PDF Yazdır e-Posta

Sayın Üyemiz,            

          TOBB tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulan MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş., toplam 19 dalda Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) sınav ve belgelendirme yetkisini almıştır.

          24 Haziran 2016 tarihinde, MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş., 7 alanda daha TÜRKAK akreditasyonu almaya hak kazanarak, inşaat, kaynakçılık ve makine sektörlerinde kapsamını genişletmiştir.

Kapsamı genişletilen alanlar aşağıdaki gibidir:

- Çelik Kaynakçısı Seviye 3

- Makine Bakımcı Seviye 3

- Makine Bakımcı Seviye 4

- Düz İnşaat İşçisi Seviye 2

- Panel Kalıpçı Seviye 3

- Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3

- Isı Yalıtımcı Seviye 3

          MEYBEM A.Ş. tarafından Odamız işbirliğiyle ilçemizde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olanlar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

          5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir.

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde belirtilen 48 meslekte, sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacaktır.

          Bu amaçla, TOBB tarafından MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. kurulmuş olup, sınav ve belgelendirme hizmeti vermek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.

          Sınavlar, TOBB - MEYBEM A.Ş. tarafından il / ilçe merkezlerinde yerel bazda gerçekleştirilecektir. Sınav ve belgelendirme talepleri Odamız tarafından alınacaktır.

MEYBEM A.Ş. tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti verilen alanlar şunlar;

-Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3,

-Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4,

-Ahşap Kalıpçı Seviye 3,

-Betonarme Demircisi Seviye 3,

-Betoncu Seviye 3,

-Duvarcı Seviye 3,

-İskele Kurulum Elemanı Seviye 3,

-Sıvacı Seviye 3,

-CNC Programcısı Seviye 4,

-CNC Programcısı Seviye 5,

-Metal Sac İşlemeci Seviye 3,

-Metal Sac İşlemeci Seviye 4

-Çelik Kaynakçısı Seviye 3

-Makine Bakımcı Seviye 3

-Makine Bakımcı Seviye 4

-Düz İnşaat İşçisi Seviye 2

-Panel Kalıpçı Seviye 3

-Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3

-Isı Yalıtımcı Seviye 3

          Ankara’da TOBB İkiz Kuleler içerisinde ofisi bulunan MEYBEM’e başvurular www.meybem.com.tr adresi üzerinden bireysel veya kurumsal olarak yapılabilecek olup, Odamız üzerinden de sınav ve belgelendirme başvuruları alınacaktır.

          Ayrıntılı bilgi için;

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI

Biga Chamber of Commerce and Industry

Tel. : +90 286 316 48 88    Fax : +90 286 316 32 38

E-Mail:  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir    Web  : www.bigatso.tobb.org.tr

          Saygılarımızla,

          Mustafa MUTLU

          Genel Sekreter

 
İŞYERİ KİRALAMAK İSTER MİSİNİZ? PDF Yazdır e-Posta

 
İHALE DUYURUSU PDF Yazdır e-Posta

 
BİGA TSO KARİYER PDF Yazdır e-Posta

BİGA TSO, İŞ ARAYANLARI İŞLE BULUŞTURUYOR...

 

Biga Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan iş ve işçi bulma departmanına başvurarak iş sahibi olabilirsiniz.

 

Biga’mızda eksikliğini hissettiğimiz ve ilçemizin en önemli sorunlarından bir tanesi olan işsizlik sorununu çözmek için oluşturduğumuz departmana başvurarak kısa sürede iş bulacaksınız.

 

İş arayanlar Biga Ticaret ve Sanayi Odası'na bir adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdan fotokopisi ile başvurarak form doldurmaları, İşçi arayan firmaların ise Odanın 316 4888 no.lu telefonuna başvurmaları gerekmektedir.

 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ PDF Yazdır e-Posta

 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ HAKKINDA DUYURU

 

Sayın Üyemiz; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmemiş iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınması, işverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddesinde geçen yükümlülüğünü yerine getirmediği manasına gelmesi yanında, üyelerimizin aynı Kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen idari para cezası ile karşılaşmasına neden olacaktır.

 

Üyelerimizin yukarıda bahsi geçen yetkilendirilmemiş kişi veya kurumlardan hizmet almasını önlemek amacıyla;

 

Bireysel sözleşme yapılan İşyeri Hekimi veya İş Güvenliği Uzmanlarının sertifikasının www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp SGK kaydının işyeri üzerinde gösterilmesini müteakip İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınması mümkün olabileceği,

 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile sözleşme yapılmadan önce yetkili bir kurum olup olmadığının www.isgkatip.csgb.gov.tr internet bağlantısından sorgulanıp yetkili bir kurum olduğunun anlaşılması halinde İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak hizmet alınması mümkün olabileceği hususları üyelerimize önemle duyurulur.

 
YILLIK İŞLETME CETVELLERİ (ÖNEMLİ) PDF Yazdır e-Posta

SANAYİCİ ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE..!

YILLIK İŞLETME CETVELLERİ GİRİŞİ İÇİN SON TARİH 30 NİSAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen yazıda;
Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2015 tarihine kadar elektronik ortamda https://sanayisicil.sanayi.gov.tr ya da https://www.sanayi.gov.tr/ "E-Hizmetler Bölümü/Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" adımından giriş yapılması gerektiği belirtilmektedir.

 


En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


 

  

 

 

 

 


 tobb hizmetleri hk


  

 

 

 

Copyright © 2011 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi