Arama Yap

E-Mail Bülteni


 


    


İstatistikler

Kategori:20
İçerik:489
İçerik Okunma:1497704
ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA İLAN PDF Yazdır e-Posta

ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA İLAN

 

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliği seçimleri, 18.05.2004 tarih ve  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunuile 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, yargı gözetimi ve denetimi altında yapılacaktır.

 

1. Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliği seçimleri, 9 (Dokuz) adet Sandık Seçim Kurulunca, 07 NİSAN 2018 CUMARTESİ günü 08:00-17:00 saatleri arasında  İstiklal Mahallesi, Kevser Özengil Caddesi, No:16 Biga adresinde bulunan Oda hizmet binasında, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.

 

2. Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliği, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliği ile Genel Kurul Delegeliği seçimleri, 5174 sayılı Kanunun 81-84 maddeleri ve Organ Seçimleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, 14 NİSAN 2018 Cumartesi günü 08:00-17:00 saatleri arasında Oda hizmet binasında yapılacaktır.

 

3. Elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde yer alan ortak veri tabanından alınan, seçme ve seçilme hakkına haiz olanları belirleyen ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca kesinleştirilen meslek gruplarına ait üye listeleri 31 Mart-02 Nisan 2018 tarihleri arasında üç iş günü Oda binasında askıya çıkarılacaktır.

 

4. Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstüne Meslek Komitesi asil ve yedek üyeleri adayları yazılır. Meslek Komitesi asil üyelerinin karşısına Oda Meclisi asil ve yedek adayları yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır.

 

   Tüzel kişiler Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ve Meclis Üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle, oy pusulalarında Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda Meclisi asil ve yedek üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılması zorunludur.

    Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliğine seçilen Tüzel Kişiler, Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren 1 (bir) gün içinde Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismimi Odaya bildirir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği ile Oda meclisi asil ve yedek üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, yönetim kurulu başkan ve üyeliği seçiminde oy kullanamaz.

 

5. Oy kullanacak gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcilerinin oy kullanırken resmi kurumlarca verilmiş, üzerinde T.C. kimlik numarası mevcut kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve oy kullanım sırasında sandık kurullarına ibraz etmeleri zorunludur.

 

6. Oy verme sırasında, tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince, temsil ve bağlayıcı işlem yapma  yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicili müdürlüğünden 90 (doksan) gün içinde alınmış yetki belgesinin oy kullanımı sırasında ibrazı gerekir. Gerek imza sirküleri ile gerekse yetki belgeleri ile oy kullanacak temsilcilerin, oy kullanmak üzere sandık kuruluna ibraz edecekleri işbu belgelerde, T.C. kimlik numaralarının bulunması zorunlu olup, ibraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilecektir.

 

BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI

 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


 

  

 

 

 

 


 tobb hizmetleri hk


  

 

 

 

Copyright © 2011 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi