2020 Yılı Askıya Alma İşlemleri ile İlgili Üyelerimize Önemli Duyuru
16-07-2020

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 10.Maddesi 3.Fıkrası; “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın Ocak ayı içinde yerine getirilmesinden Oda Yönetim Kurulu sorumludur.”  hükmünü amirdir.

 

Bu kapsamda, 2018 ve 2019 yıllarında tahakkuk edenaidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin, 31 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar aidat borçlarını ödemeleri, adres ve durumları tespit edilememiş olan üyelerimizin de güncel adres ve durumlarını tescil ettirerek Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

 

Aksi takdirde, söz konusu yasa gereği yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kayıtları askıya alınarak; üye isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Join Our Mailing List
By using the form, you can join our mailing list and be instantly informed about innovations and announcements.