2021 Yılı Havza Bazlı Ürün Desenleri
10-12-2020

2021 Yılı Havza Bazlı Ürün Desenleri

Havza bazlı destekleme modeli kapsamında ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 ürünün istatistiki verileri, ekim nöbeti (münavebe), iklim, toprak ve topografya, su kısıtı verileri (mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi), il – ilçe ( Kamu, STK, Üniversite) önerileri de dikkate alınarak, 1 milyardan fazla verinin yer aldığı karar destek sistemi sonuçları ve 2020 yılında İl/ İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinden gelen taleplerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde 2021 üretim yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri oluşturularak Bitkisel Üretem Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında (https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/Haber/592/2021-Yili-Havzalarda-Desteklenecek-Urun-Listeleri) yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Join Our Mailing List
By using the form, you can join our mailing list and be instantly informed about innovations and announcements.