Providing Information About Member Companies

Ticaret Sicili Tüzügü'nün aleniyet maddesi uyarınca, herkes ticaret sicilindeki yazıları ve tescil muamelelerinin dayandığı dilekçe, beyanname, senet, vesikalar ve ilanların yayınlandığı gazeteler gibi odamızda kayıtlı üyelere ait bilgileri inceleyebileceği gibi ve bunlara ait vesikaları da isteyebilir. 

İnceleme ve vesika talebinde bulunan kişilerin taleplerini dilekçe ile yapmaları gerekmektedir. 


Kişilerin vesika talepleri olduğu taktirde, harç mükellifiyetini yerine getirmeleri gerekmektedir. Harç Mükellefiyeti, Ticaret Sicil Memurluğu tarafından vergi dairesine yatıttırılır.


Join Our Mailing List
By using the form, you can join our mailing list and be instantly informed about innovations and announcements.