Arama Yap

E-Mail Bülteni

   İstatistikler

Kategori:20
İçerik:647
İçerik Okunma:1995357
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. PDF Yazdır e-Posta

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Nisan'da açıklanan Yeni Teşvik Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dört ana bileşenden oluşan yeni teşvik sistemi kapsamında yatırımcılara katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopajı desteği ve KDV iadesi desteği gibi birçok alanda teşvik desteği sağlanacak.

 

 

Bakanlar Kurulu'nun Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslar arası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslar arası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi. -YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE İLLER 6 BÖLGEYE AYRILDI- Yeni teşvik sistemi kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak 6 bölgeye ayrıldı. 1. Bölge, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'dan oluşuyor. 2. Bölge'de Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova bulunurken, 3. Bölge Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak'tan meydana geliyor. 4. bölgede yer alan iller Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize ve Sivas olurken, 5. Bölge'de Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat bulunuyor. 6. Bölgede ise Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri yer aldı. -TEŞVİK SİSTEMİ VE DESTEK UNSURLARI- Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşuyor. Genel teşvik uygulamaları: Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, sabit yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın şu desteklerden yararlanabilecek: "Gümrük vergisi muafiyeti. Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası. Gelir vergisi stopajı desteği (6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için). Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için)." Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında ise gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, gelir vergisi stopajı desteği, 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için sigorta primi desteği sağlanacak. Büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlar için de çeşitli teşvikler uygulanacak. -ASGARİ SABİT YATIRIMIN 500 BİN TL İLA 1 MİLYON TL OLMASI GEREKİYOR- Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL, 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde ise 500 bin TL olması gerekiyor. Ancak, desteklerden yararlanacak yatırımların varsa 8. maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekecek. Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin TL olması gerekiyor. Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde 50'sini ise aşamayacak. -TEŞVİK BELGESİ BAŞVURULARI EKONOMİ BAKANLIĞINA YAPILACAK- Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığına yapılacak. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı 10 milyon TL'yi aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de başvurulabilecek. Başvuru sahibi tarafından; teşvik belgesine ilişkin başvurunun Bakanlığa yapılması halinde 400 TL Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, yerel birimlere yapılması halinde 300 TL Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, 100 TL ise ilgili yerel birim hesabına yatırılacak. Bu meblağlar hiçbir surette iade edilmeyecek. İlgili yerel birimlerce, teşvik belgesi ile ilgili olarak yapılacak işlemler için tebliğle belirlenen ücretlerin dışında ilave hiçbir ücret talep edilemeyecek. -STRATEJİK YATIRIMLAR- İthalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar kapsamında teşvik alacak olan stratejik yatırımlar arasında şunlar yer alıyor: "-Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL'nin üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil). -Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması. -Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde 40 olması. -Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon doların üzerinde olması." -FAİZ DESTEĞİ- Yeni teşvik sisteminde TL cinsi veya döviz cinsi kredilere verilecek faiz destekleri bölgelere göre değişiklik arz edecek. Buna göre 1 ve 2. bölgelerde alınan kredilere faiz desteği uygulanmayacak. 3. bölgede TL cinsi kredilerde 3 puan, döviz cinsi kredilerde bir puan faiz desteği verilecek, azami destek tutarı ise 500 bin TL olacak. 4. bölgede TL cinsi kredilere 4 puan, döviz cinsi kredilere 1 puan faiz desteği verilirken, azami destek tutarı 600 bin TL olarak uygulanacak. 5. bölgede azami 700 bin TL'ye kadar olan TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz cinsi kredilerde 2 puan, 6. bölgede azami 900 bin TL'ye kadar olan TL cinsi kredilerde 7 puan, döviz cinsi kredilerde 2 puan destek verilecek. -500 MİLYON TL ÜZERİNDEKİ STRATEJİK YATIRIMLAR KDV İSTİSNASINDA- Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV'den istisna edilebilecek. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanacak. Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL'nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecek. -SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ- Sigorta primi işveren hissesi desteği bölgelere göre ve yatırımın başlangıç tarihine göre değişiklik gösterecek. Sigorta primi işveren hissesi desteği 31 Aralık 2013'e kadar 1. bölgede yapılacak yatırımlarda 2 yıl, 2. bölgede yapılacak yatırımlarda 3 yıl olarak uygulanacak. 3. bölgede 31 Aralık 2013'e kadar yapılacak yatırımlarda 5 yıl, 1 Ocak 2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlarda 3 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanırken, 4. bölgede 2013 sonuna kadar yapılacak yatırımlar için 6 yıl, 1 Ocak 2014 sonrası başlanılacak yatırımlar için 5 yıl destek verilecek. 2013 sonuna kadar 5. bölgede uygulanacak yatırımlarda 7 yıl, 6. bölgelerde 10 yıl sigorta prim desteği verilirken, 1 Ocak 2014 sonrasında başlanacak 5. bölge yatırımlarda süre 6 yıl, 6. bölge yatırımlarında ise 7 yıl olacak. -GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ- Karar uyarınca 6'ncı bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek. Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı desteği uygulaması nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacak. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanacak. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajı desteği uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanacak. -YATIRIMA KATKI ORANLARI BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK- Yeni teşvik sistemi çerçevesinde verilecek yatırım katkı oranları da bölgelere göre değişecek. 31 Aralık 2013 tarihine kadar başlanılan bölgesel yatırımlar için 1. bölgede yatırıma katkı oranı yüzde 15, 2. bölgede yüzde 20, 3. bölgede yüzde 25, 4. bölgede yüzde 30, 5. bölgede yüzde 40, 6. bölgede yüzde 50 olacak. 1 Ocak 2014 sonrasında başlanılacak bölgesel yatırımlar için uygulanacak yatırıma katkı oranı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde sırasıyla yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35 olacak. 2013 yılı sonuna kadar başlanılan büyük ölçekli yatırımlardan 1. bölgede olanların yatırıma katkı oranı yüzde 25 olacak. 2. bölgede yatırıma katkı oranı yüzde 30, 3. bölgede yüzde 35, 4. bölgede yüzde 40, 5. bölgede yüzde 50, 6. bölgede yüzde 60 olarak uygulanacak. Ocak 2014 sonrasında başlanılacak büyük ölçekli yatırımlar için uygulanacak yatırıma katkı oranı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde sırasıyla yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40, yüzde 45 olacak -ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI- Öncelikli yatırım konuları 10 maddeden belirlendi. Belirlenen yatırım konuları 5'inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek. Ancak bu yatırımlar, 6'ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacak. Öncelikli yatırım konuları şöyle: "-Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. - Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. -Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). -Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. -Asgari 50 bin metrekare kapalı alana sahip uluslar arası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). -Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 milyon TL tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. -Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 milyon TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. -Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. Grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç). -Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan ilk, orta ve lise eğitim yatırımları. -Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar." -BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK YATIRIMLAR- Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar, "Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi" veya "Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması" koşullardan en az birini sağlamaları halinde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilecek. 6'ncı bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmek, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanacak. -AR-GE VE ÇEVRE YATIRIMLARI- AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılacak. Söz konusu yatırımlar, 6'ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilecek. -DİĞER DESTEKLERDEN YARARLANMA- Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemeyecek. Ayrıca 14 Temmuz 2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar yürürlükten kaldırıldı.

 

 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


  


 


 tobb hizmetleri hk
 

  

 

Copyright © 2018 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi