• EKMEK ÜRETİM VE SATIŞINDA ÇALIŞANLARA HİJYEN EĞİTİMİ (II) Yazdır

EKMEK ÜRETİM VE SATIŞINDA ÇALIŞANLARA HİJYEN EĞİTİMİ (II)

Türk Gıda Kodeksi-Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği uyarınca ekmek üretim ve satışında görev alanlar için hijyen eğitiminin ikincisi Biga TSO ve Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde 14 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere, “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ” 4 Ocak 2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı. 2012/2 no.lu Tebliğin 2 numaralı ekinin 10.maddesi gereğince, “Ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan ve fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerindeki ekmek satışı yapan personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmesi” yükümlülüğü getirilmişti.

Bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan 09.07.2012 tarihli protokole istinaden, ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan ve fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerindeki ekmek satışı yapan personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmesi için Odamız yetkilendirilmişti.

Bu amaçla 14 Şubat 2013 tarihinde BİGA TSO ve Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde Odamız üyesi ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan ve fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerindeki ekmek satışı yapan personele yönelik olarak “Temel Gıda Hijyeni” eğitiminin ikincisi gerçekleştirildi.

Gıda Hijyeni Eğitimi, Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü – Gıda ve Yem Şube Müdürü Mehmet SEZER, Gıda Mühendisleri Dilek ÖZİPEK DONDURAN, Erdem KARA ve Ali Hakan DONDURAN tarafından verildi. İkincisi düzenlenen eğitime 28 kişi katıldı.

alt

Konu ile ilgili açıklama yapan BİGA TSO Başkanı Tunçay YAŞAR, yasal zorunluluk gereği alınması gereken söz konusu eğitimin Biga’da da verilmesi için yetki aldıklarını, konu ile ilgili üyelere bunu duyurarak ikinci eğitimi organize ettiklerini belirterek, bu eğitimlerin devam edeceğini ve ilgili üye işyerlerinin taleplerinin BİGA TSO tarafından alınacağını belirterek, bu ihtiyacın Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve BİGA TSO işbirliğinde düzenlenecek eğitimlerle karşılanacağını söyledi.

alt

Düzenlenen eğitimde katılımcılara Hijyen ve sanitasyonla ilgili genel tanımlar, gıdadaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar, personel, işyeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, fırınlarda HACCP ve iyi hijyen uygulamaları, gıda infeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek ve ekmek çeşitleri mevzuatı ile el yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı konularında bilgiler verildi.