Arama Yap

E-Mail Bülteni

   İstatistikler

Kategori:20
İçerik:649
İçerik Okunma:2003896
ÇANAKKALE SANAYİSİ İÇİN HAZIRLANAN PROJE TOPLANTISI YAPILDI. PDF Yazdır e-Posta

ÇANAKKALE SANAYİSİ İÇİN HAZIRLANAN PROJE TOPLANTISI YAPILDI.

"ÇANAKKALE İLİNDE SANAYİ ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI, İL SANAYİSİNİN AR-GE, YENİLİKÇİLİK VE KÜMELENME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ" için Kamu-Üniversite-Sanayi bir araya geldi.

Ülke kalkınmasında bölgesel araştırmaların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve yorumlanması, mevcut kaynakların verimli ve gerçekçi kullanımı ve bunlara dayalı olarak küçük ve orta ölçekli sanayinin yurt genelinde yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun için de, mevcut sanayi profilinin ortaya konması, gelişme imkân ve kabiliyetinin belirlenmesi, geleceğe yönelik yeni yatırım hedef ve stratejilerinin belirlenmesi, tasarlanması ve uygulanması da üzerinde ciddiyetle durulması gereken hususların başında gelmektedir. Ancak bu şekilde verileri ortaya koyarak yatırımcılarımızın doğru teşviki, sağlıklı yatırım kararlarının alınması ve eldeki kaynakların rasyonel bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak mümkündür.

İşte bu anlayışla Çanakkale sanayicisine faydalı ve yol gösterici olabilmek; Çanakkale İlinin Sanayi Envanterini Oluşturmak, AR-GE, yenilikçilik ve Kümelenme Potansiyelini araştırarak ortaya koymak ve Sanayi’nin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla; Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinesinde, KOSGEB Çanakkale Hizmet Merkezi Müdürlüğü, ÇOMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ÇOMÜ Teknopark, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası GMKA'nın Doğrudan Faaliyet Desteği ile bir proje yürütmek üzere bir araya geldi.

alt

“ÇANAKKALE İLİNDE SANAYİ ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI, İL SANAYİSİNİN AR-GE, YENİLİKÇİLİK VE KÜMELENME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ” olarak adlandırılan proje için GMKA tarafından destek verilecek.

Bu proje ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü kayıtlarından alınan verilerle belirlenen yaklaşık 1250 firmayla birebir anket çalışması yapılarak tüm firmalara ilişkin kilit bilgilerin alınarak derlenmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda firmalarda fotoğraf çekimi ve konum tespiti yapılarak faaliyetin doğrulaması ve tematik haritaların hazırlanması yapılarak, hazırlanacak olan sanayi portalına yayınlanmak üzere veri sağlayacaktır.

 

Geliştirilecek olan yazılımla, sayısal harita üzerinde Sanayi Envanteri ve Kümelenme Potansiyeline ait tematik haritalarının oluşturulmasını, sahadan toplanan sanayi işletmelerinin konum verilerinden yararlanarak, Sanayi Envanteri ve Kümelenme Potansiyeline ait tematik haritalar Coğrafi Bilgi Sistemleri yöntemi kullanılarak hazırlanacaktır. Bu tematik haritalar sanayi kuruluşlarının faaliyet alanlarına, çevre bilgilerinden yararlanarak arıtma tesislerinin durumuna, bilişim (bilgisayar kullanımı, internet erişimi) altyapısını, sanayi kuruluşundaki Ar-Ge faaliyetlerinin özelliklerine ve Kümelenme Potansiyeline göre örnek 5 adet tematik harita hazırlanacaktır. Hazırlanan tematik haritalar analiz edilerek yorumlanacaktır.

Yorumlama sonucunda Çanakkale İl sanayisinin ve kümelenme potansiyelinin hangi aşamada olduğu, yeni sanayi kuruluşlarının yerleşim seçiminin konusunda karar verme, KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği)’nin güçlendirilmesi ve kümelenme çalışmalarına yön verecek önerilere ait raporlar hazırlanacaktır. Böylelikle sanayicilerimize üniversite ile işbirliği yaparak yaralanacakları destek ve hibelerle hem pazarlarda rekabet gücünü artıracak kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler üretebilecekleri, üretim süreçlerini ve ürünlerini geliştirebilecekleri ve hatta yeni ürünler ortaya çıkarabilecekleri konusunda algı oluşturulacaktır.

Proje ortaklarının katıldığı toplantıda proje ekibi belirlenerek, yol haritası üzerinde görüşüldü.

 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


  


 


 tobb hizmetleri hk
 

  

 

Copyright © 2018 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi