Arama Yap

E-Mail Bülteni

   İstatistikler

Kategori:20
İçerik:649
İçerik Okunma:2003890
ÇANAKKALE İLİ ODALARI VE BORSALARI MÜŞTEREK TOPLANTISI YAPILDI. PDF Yazdır e-Posta

ÇANAKKALE İLİ ODALARI VE BORSALARI MÜŞTEREK TOPLANTISI YAPILDI.

Çanakkale İli Odaları ve Borsaları Müşterek Toplantısı 24 Mart 2015 tarihinde Çanakkale Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapıldı.

24 Mart 2015 günü saat 17.00’de başlayan toplantıya ev sahibi Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S.Kaya ÜZEN ve yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin ve yönetim kurulu üyeleri, Biga Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanı Şadan DOĞAN ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ÖZEN ve yönetim kurulu üyeleri, Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut OKYAY ve meclis üyeleri ile oda/borsa genel sekreterleri ve basın mensupları katıldı.

alt

Oturum başkanlığını Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya ÜZEN’in yaptığı toplantının açılış bölümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimizin hatırasına saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya ÜZEN, dört ayda bir yapılması gereken ortak toplantıların Çanakkale’nin ortak sorunlarını incelemek, temsilcilerinin görüşlerini belirlemek ve çareler aramak amacıyla yapıldığını belirterek, gündemin ilk ve ana gündem maddesi olan ve 8 Nisan’da Ankara’da TOBB’un evsahipliğinde T.C.Başbaşbakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan VIII.Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda dile getirilmek üzere Çanakkale’nin ticaret ve sanayisinin önündeki üç temel sorunun ve bu sorunları aktarmak üzere sözcülük görevi yapacak temsilcinin belirlenmesine geçildi.

 

Oturum başkanı Kaya ÜZEN tarafından başkanlara ve toplantıda hazır bulunan meclis ve yönetim kurulu üyelerine söz verilerek Ankara’da en üst düzeyde gündeme getirilmek üzere Çanakkale’nin en temel sorunları ve ihtiyaçlarının neler olduğu konusundaki fikir ve düşüncelere soruldu. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Çanakkale’nin sorunlarını VIII.Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nda dile getirmek üzere sözcü olarak Çanakkale TSO Başkanı Bülend ENGİN’in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Şurada Başbakanımıza arz edilmek üzere belirlenen temel sorun ve ihtiyaç alanları da şu şekilde belirlendi:

VIII.TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI    08 NİSAN 2015

ÇANAKKALE İLİ’NİN ÜÇ TEMEL SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Çanakkale İli Oda ve Borsaları olarak Çanakkale’nin kalkınmasına ve gelişmesine dair projeler yapmak ve bunları desteklemek öncelikli görevimizdir. Bu anlayış ile de Ülke kalkınmasına yerelden destek vererek Ülkemizi 2023 hedeflerine Çanakkale’den en fazla katkıyı sunmak için gayret ediyoruz.

Çanakkale’mizde üreten ve ticaret yapanlar olarak karşılaştığımız sorunlar ve İlimizin gelişimine ket vurarak iş dünyasını da olumsuz etkileyen konuları burada dile getirmemize imkan sağlayan Birliğimize teşekkürlerimizi sunuyor ve tespit ettiğimiz hususları arz ediyorum:

1-ULAŞIM –LİMANLAR- TURİZM

* İstanbul, İzmir ve Bursa illerine eşit mesafede uzaklığı olan ilimiz bu üç büyük kent arasında sıkışıp kalmış ve yatırım tercihlerinde önemli bir unsur olan ulaşım alt yapı eksikliği nedeniyle Marmara Bölgesi içinde gelişmişlik sırasında hakettiği yerini alamamıştır. Gerek karayolu gerekse deniz yolu ulaşımının yetersiz olması ilçelerimiz ile dahi yıllarca yeterli ekonomik ve sosyal ilişkilerin  kurulmasını zorlaştırmıştır.

*Duble yollar tamamlanmalıdır.

*Çanakkale’mizde yer alan bütün liman ve OSB’ler ulusal plan hükümlerine uygun şekilde bölünmüş yol ağıyla birbirine bağlanmalıdır.

*Hava ulaşımında istikrar sağlanmalıdır.

*Çanakkale’nin gelişimine engel olan mevcut Çanakkale Havaalanı yeri imara açılarak devlete yük olmadan yeni havaalanı hatta 2. Havaalanı yapılabileceği alternatifi değerlendirilmelidir.

*Demiryolu Lapseki’ye kadar getirilmelidir.

ÇANAKKALE YAT LİMANI, ÇANAKKALE KRUVAZİYER İSKELESİ, LAPSEKİ YAT LİMANI VE BALIKÇI BARINAĞI,  GELİBOLU LİMANI, KARABİGA LİMANI

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2011 yılında projelendirilen ve 2012 Haziran ayında ÇED Olumlu Belgesi verilen Çanakkale Yat Limanını 608 yat bağlama kapasite ile Çanakkale için çok önemli bir yıl olan 2015’de hizmete sunulmasını planlamış idik.

Projenin gerçekleştirilebilmesi için İmar Planı Teklifi ilgili makamlara sunulmuş, bu teklifin inceleme ve değerlendirme süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü nezdinde devam ederken, Çanakkale Belediye Başkanlığı olumsuz görüş bildirmiş Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nce imar planı teklifinin uygun bulunmadığının bildirildiği öğrenilmiştir. Tamamen kamu yararı güden ve bir yatırımın üstlenilmesi talep edilmeyen Çanakkale Yat Limanı Projesi; Çanakkale Oda ve Borsalarının, Çanakkale halkının, esnafın ısrarlı desteklerine rağmen hayata geçirilememiştir.

Ülkemizin turizm sektöründe gelişimi için ulusal gelişim stratejimizde öngörülen mevcut 200 balıkçı barınağı içinden 55 adetinin yat limanı olarak sektöre kazandırılması hedefine Çanakkale’den destek vermek için Çanakkale Lapseki Balıkçı barınağının balıkçıların hakları da saklı kalmak üzere Lapseki Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı Projemiz de ne yazık ki gerçekleşememiştir.

Çanakkale’ye çağ atlatacağına inandığımız Çanakkale Kruvaziyer İskele Projesi hayata geçirilmelidir.

Gelibolu Limanı Projesi hayata geçirilmelidir.

Karabiga Limanı Projesi yapılmalıdır.

2- EĞİTİM

21 KASIM 2012’de protokolü imzalanmış bulunan TOBB ETÜ ÇTSO Eğitim Birimleri 2 Fakülte olarak Çanakkale’ye kazandırılmalı, Çanakkale’de yüksek öğrenimde rekabet sağlanarak kalite yükseltilmelidir.

3- SANAYİ

Çanakkale İş Dünyası olaraküretim olmadan büyüme ve kalkınmanın olmayacağının, gelişmenin, refah seviyesini artırmanın, yakalandığımız orta gelir tuzağından kurtulmanın tek yolunun sanayi ve ileri teknoloji ile katma değeri yüksek üretim olduğunun bilincindeyiz.

Sahip olduğu potansiyel ile Türkiye’nin lokomotifi olabilecek bir kent olmasına, rekabetçilik endeksinde Kayseri, Gaziantep gibi illeri geride bırakmasına rağmen istenen gelişimi sağlayamayan Çanakkale’de bu durumun sebebi üretim olmayışı, sanayiinin gelişmemesi ve tüm Türkiye’mizin sorunu katma değeri yüksek ürünler üretilememesidir.  

İlimizdeki sanayiinin gelişimine yönelik olarak ÇTSO ARGE Merkezi Teknopark’da kısa bir sürede hayata geçirilmiş, tüm ofisleri kiralanmış olup 2.ARGE’nin kurulması için talep toplanmaktadır.

Diğer bir çalışmamız da, bir tarım şehri olan Çanakkale’de Gıda İhtisas OSB kurulması ve ayrıca Çan İlçemizdeki sanayi kültürünün değerlendirilmesi için Çan Karma OSB kurulması yönündedir. Her iki talebimiz için  bilgilendirme raporları hazırlanarak Bakanlığımıza arz edilmek üzere Çanakkale Valiliği’ne teslim edilmiştir.

Ülkemizin 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefine bu anlamda da katkı sunmak için; İlimizin değerleri süt ve süt ürünlerimizin ihracatını yapabilmemiz, yaş sebze meyvemizin ihracatını artırmamız şarttır.

Çiftçilerimizin ve hayvan yetiştiricilerimiz için hayvan yemi ve gübredeki KDV oranı düşürülmelidir.

Gelecek kuşaklara bırakacağımız en önemli miras olan yaşanabilir bir çevreden asla ödün vermeden sanayiinin gelişimine yönelik projelerimiz ile Çanakkale İş Dünyasını temsil etmeye devam edeceğiz.

Toplantının son gündem maddesinde de Mayıs ayı içerisinde Ankara’da yapılacak TOBB 71.Genel Kurulu’nda açılacak Çanakkale yöresel ürünler standı konusu görüşüldü ve TOBB genel kurulunda tüm oda/borsaların katılımı ile Çanakkale’mizi 100’ncü yıla yaraşır bir şekilde temsil ve tanıtmak üzere ortak stand açılmasına karar verildi.

Toplantının son bölümünde ayrıca Çanakkale TSO Başkan Yardımcısı Sadık AYDOĞAN’ın teklifi üzerine Çanakkale odaları ve borsalarının meclis üyelerinin ve ailelerinin katılımı ile Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın evsahipliğinde Çanakkale Şehitlikleri’nde bir anma ve buluşma günü tertip edilmesi kabul edildi.

 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


  


 


 tobb hizmetleri hk
 

  

 

Copyright © 2018 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi