TOBB AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU TOPLANDI. Yazdır

TOBB AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU TOPLANDI.

Biga TSO Başkanı Şadan DOĞAN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nun 30 Nisan 2015 tarihinde TOBB Birlik Merkezi/Ankara’da yapılan toplantısına katıldı.

Toplantıya komisyon üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ç.Ali KOPUZ, ve TOBB AB Dairesi Başkanlığı yetkilileri katıldı.

alt

Toplantıda, Türkiye’nin katılım süreci, Türkiye-AB İlişkileri ele alındı. TOBB AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Bafra TSO Başkanı Göksel Başar yaptığı değerlendirmede; “Türkiye için AB katılım süreci;

- İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin yerleşmesi,

- Hukuk devleti ve ve hukukun üstünlüğü,

- Temel hak ve özgürlüklerin korunması,

- İşleyen bir piyasa ekonimisinin varlığı,

- AB içindeki piyasa güçleri ve rekebet bakışına karşı koyma kapasitesine sahip olunması ve nihayetinde, mevzuatı uygulayabilme kapasitesi olan güçlü bir kamu bürokrasisinin temel çıpasıdır.

Bu nedenle, biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecini destekliyoruz. Kendi üyelerimiz arasında yapmış olduğumuz anket çalışmalarında da üyelerimizin Avrupa Birliği’ne katılım desteği %75 civarındadır.

Bakanımız sayın Hisarcıklıoğlu’nun Başkan Yardımcısı olduğu EUROCHAMBRES, TOBB’un iş dünyasını AB’ye hazırlamaya dönük çalışmalarda çok önemli bir araçtır. İş dünyamızın “Avrupalılaşması” ve “AB Üyeliğine hazırlaması” sürecinin önemli enstrümanları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda, Avrupa iş dünyası nezlindeki lobi çalışmalarımızın en önemli aracıdır.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin “genişleme müzakereleri” bölümü maalesef adeta durdu. Bundan dolayı son derece rahatsızlık duyuyoruz. Hareketsizliğin AB’ye de Türkiye’ye de hiçbir katkısı yok.

Ancak, Türkiye’nin tek başına bu hareketsizliği değiştirmesi mümkün değil. Yani Avrupa Komisyonu’nun 5 yıllık stratejisi buna uygun değil. Bunu biliyoruz.

Ancak, adım atmamız gereken alanlar var. Öncelikle, fasıllar itibariyle kendi uyum çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım. Fasılları kendimiz açıp kapayabiliriz.

Geri kabul Anlaşması ve Vize Diyalogu çalışmalarını sürdürmeliyiz.

Gümrük Birliği’nin işleyişinde sorunlarımız var. Taşıma kotaları ve serbest ticaret anlaşmalarındaki sorunlar devam ediyor. Şimdi bunlara bir de AB ile ABD arasındaki “Trans-Atlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması”müzakereleri dahil oldu.

Bu sorunların çözümünü gündemimizde tutmalıyız. AB ile masada konuşacağımız konularımız olmalı. Katılım müzakerelerinde sorun varsa da ilişkilerimizi devam ettirmeliyiz.

Biz, TOBB AB Uyum Komisyonu olarak, yıl içinde bu alanlarda çalıştık.” ifadelerini kullandı.