BİGA Şartlarında İdeal Hayvan Barınakları Projesi Poster Sunumu ve Konferansı Yazdır