Arama Yap

E-Mail Bülteni 


 

 
   


İstatistikler

Kategori:20
İçerik:549
İçerik Okunma:1719242
UMEM Beceri’10 Projesi ile işsizliğin ana damarı tıkanacak. PDF Yazdır e-Posta

UMEM Beceri’10 Projesi ile işsizliğin ana damarı tıkanacak...

Türkiye’deki işsizlik sorununun en önemli nedenlerinden biri, işgücü piyasasındaki arz-talep uyuşmazlığıdır. Son yıllarda ekonomide yaşanan yapısal dönüşüm sonucunda, ekonomide emek yoğun sektörlerden ileri teknoloji yoğun sektörlere doğru bir kayma gerçekleşmiş, bundan dolayı firmaların talep ettiği işgücü profilinde büyük değişimler olmuştur. Bu değişime ayak uydurulamamasının sonucunda işsizlik artmıştır. 

Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı varken firmalar kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir. Firmaların işe alımlarda talep ettikleri becerilerin adaylarda bulunmaması, işgücü piyasasında yapısal bir işsizlik sorunu yaratmıştır. Bu amaçla, işgücü piyasasında arz-talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmeyi amaçlayan Uzmanlaştırılmış Meslek Edindirme Merkezleri projesi(UMEM) başlatılmıştır. UMEM veya diğer bir adıyla Beceri’10 projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir. Projenin tarafları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (MEB-ETÖGM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) olup, taraflar arasında bir protokol imzalanmıştır. Proje ile, işsizlere beceri kazandırılarak meslek edindirilmesi, sanayi kuruluşlarının ve işletmelerin nitelikli, yetişmiş işgücü ihtiyacının karşılanması ve Türkiye’de işsizliğin azaltılması amaçlanmıştır.

 

Proje kapsamında odamızın görevi, Stajyer Talep Formu (Niyet Belgesi) aracılığı ile üyelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyaçlarının hangi mesleklerde olduğunun tespiti ve ihtiyaç duyulabilecek stajyer sayılarının saptanmasıdır. Sizlerden alınan geri bildirimler neticesinde kurslar en kısa zamanda başlatılacaktır.

 

Kurslar, teorik ve pratik eğitim şeklinde iki aşamadan oluşacaktır. Teorik ve temel uygulama eğitimleri, daha önceden belirlenen ve modernize edilen meslek liselerinde gerçekleştirilecektir. Pratik eğitimler (staj) ise daha evvel talep etmiş olan işyerlerinde gerçekleştirilecektir. Eğitim ve staj süresinin en az 5 ay sürmesi ve staj süresinin de 3-6 ay arasında olması planlanmaktadır. Teorik ve pratik eğitimler süresince İŞKUR tarafından, kursiyerlere günlük 15 TL ödeme yapılması ve ek olarak kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalarının yapılarak, prim giderlerinin ödenmesi ile eğitim maliyetlerinin karşılanması sağlanacaktır. Eğitim ve staj süresi içerisinde işverenlerin sigorta primleri dahil bir gideri söz konusu olmayacaktır. Diğer bir ifade ile, işverenlerimizin istediği becerilerle donatılmış, işyerine adaptasyonu sağlanmış, yetişmiş sertifikalı işçi istihdam etmenin kolaylığından işverenlerimiz faydalandırılacağı gibi, iş öğretme maliyetinden kurtarılmış olunacaktır. Bu proje odamızın da içinde yer aldığı son yılların en önemli projesidir.

 

Şirketler başarılı kursiyerleri istihdam ettikleri taktirde 1 yıl süreyle ilgili çalışanın sosyal güvenlik primlerinin işveren payı kamu kaynaklarından karşılanacaktır. İlerleyen dönemde belgelendirmenin Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde yapılması durumunda istihdam edilen personelin sosyal güvenlik primlerinin işveren payı 1,5 yıl süreyle kamu kaynaklarından karşılanacaktır. Ayrıca, işverenler eğitime alınmasını uygun gördüğü kişileri de İŞKUR’ a kayıt yaptırarak projede yer almasını sağlayabileceklerdir.

 

Bunun yanında, kursu başarı ile bitiren kursiyerlere, Milli Eğitim ve İŞKUR onaylı “Kurs Bitirme Sertifikası” verilecektir. Söz konusu belge, mesleğin niteliğine göre sertifika sahibinin 4857 sayılı İş Kanunun 85’inci maddesi gereğince ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmesine olanak sağlayacaktır.

 

Proje hakkındaki daha geniş bilgi ekteki broşürlerden temin edilebilir. Ayrıca, projeden faydalanmak isteyen şirket veya işverenlerin Ek’teki Stajyer Talep Formunun (Niyet Belgesi) doldurularak  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  e-posta adresine veya Odamıza elden 17 Ocak 2011 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra da, projenin 5 yıllık uygulama süreci içerisinde işyeriniz ihtiyaçları dikkate alınarak söz konusu başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca, anlaşılmayan hususlarda Odamızdan bilgi alınabilir.

 

Stajyer bilgi formunun sadece bir iyi niyet belgesi olup, hiçbir hukuki yükümlülüğünün olmadığı bilinmelidir. Bunun yanında stajyer talep formu düzgün bir şekilde doldurulmalı ve eksik yer bırakılmamalıdır.

 

Odamıza kayıtlı tüm üyelerimizi bu projeden yararlanmaya davet ediyor ve saygılar sunuyorum.

 

Tunçay YAŞAR

Yönetim Kurulu Başkanı

 

EKLER                                 :
Beceri’10 Sunum
Beceri’10 Kitapçık
Beceri’10 Broşür
Beceri’10 Staj Talep Formu - Niyet Belgesi
Beceri’10 Tüm Meslekler

 

www.beceri10.org.tr


BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


 
 


 

 


  


 


 tobb hizmetleri hk


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi