E-DÖNÜŞÜM SEMİNERİ Yazdır

BİGA İŞ DÜNYASINA E-DÖNÜŞÜM SEMİNERİ

Çanakkale Defterdarlığı tarafından Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ile Biga’da faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Vergi Usul Kanunu 509 Seri no.lu Genel Tebliği uyarınca 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan e-Dönüşüm Uygulamaları (e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv vd.) hakkında bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 14.30’da e-Dönüşüm semineri düzenlendi.

Biga TSO Konferans Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Çanakkale Defterdarı Alpay Ekici, Çanakkale Gelir Müdürü Vekili Hakan Göksoy, Çanakkale Vergi Dairesi Müdürü Mutlu Arslan, Biga Vergi Dairesi Müdürü Salih Kılıç, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Emin Aktaş, Oda üyeleri ve mali müşavirler ile basın mensupları katıldı.

Yaklaşık iki saat süren seminer soru-cevap bölümü ile sona erdi.