Arama Yap

E-Mail Bülteni

   İstatistikler

Kategori:20
İçerik:649
İçerik Okunma:2002495
Sözleşmeli Bankalar PDF Yazdır e-Posta

alt

Odamız üyelerinin finansal  problemlerine yardımcı olabilmek ve üyelerimizin reel sektör kaynaklarından yararlandırılması amacıyla, Odamız üyelerine aylık taksit ödemeli, ticari nakdi kredi ve gayrinakdi teminat kredisi kullandırılmasına yönelik muhtelif bankalar ile protokoller imzalanmaktadır. Bu protokollerden faydalanmak isteyen Odamız üyeleri aşağıda yer alan bankalardan birini seçerek kendilerince uygun olan bankadan belirlenen şartlar dahilinde kredi kullanabileceklerdir.

 

 

 

TEB'DEN ESNAFA ÖZEL 3 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ 48 AYA VARAN VADELERDE 250.000TL'YE KADAR  KREDİ FIRSATI !

DETAYLI BİLGİ İÇİN ŞUBELERİMİZE BEKLİYORUZ!

  • Kampanya kapsamında 3 aylık ödemesiz dönem dahil maksimum vade 48 aydır.
  • Kampanya kapsamında TEB şubeleri üzerinden yapılacak olan taksitli ticari kredi kullanımı için kredi üst limit 250.000 TL’dir. Müşterilere kullandırılacak kredi tutarı, her bir müşterinin kredibilitesine göre değişiklik gösterebilecektir.
  • Krediler 3 ay ödemesiz aylık eşit taksitli kredi olarak kullanılabilir.
  • Kampanya geçerlilik tarihi 3 Temmuz 2017– 29 Eylül 2017’dir. 

*3 ay ödemesiz dönemden sonraki ayın ilk taksit tutarı, ana para hariç, 3 aylık birikmiş faiz tutarı ve BSMV dahil olarak alınacaktır. Ödeme planı 50.000 TL, 48 ay vade için örnek olması amacı ile oluşturulmuştur; diğer vade ve tutarlarda masraf ve ödenecek olan taksit tutarları değişiklik gösterebilir. 

*KKDF’ siz aylık eşit taksit ödemeli kredi için örnek ödeme planıdır. Ödemesiz dönemli krediler için hazırlanmıştır. Ücretlere BSMV dahildir. TEB, kredi taleplerini bankacılık uygulamaları gereği serbestçe değerlendirme; uygun görmediği kredi taleplerini reddetme hakkına sahiptir. Kampanya kullanım şartlarını değiştirme ve iptal hakkı Türk Ekonomi Bankası A.Ş ’dedir.

TEB BİGA Şubesi

TEB Telefon Bankacılığı    444 0 832

 

Odamız ile Protokolü olan bankalar:

 

FİNANSBANK ile BİGA TSO ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL (04/11/2014)

 

Bir tarafta “Büyükdere Cad. No:129 34394 Mecidiyeköy-İstanbul” adresinde mukim Finansbank A.Ş (kısaca “BANKA” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Hamdibey Mah. İnönü Cad. No:6 Biga-Çanakkale adresinde mukim BİGA TİCARET VE SANAYİ ODASI (kısaca “ODA ” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır.

MADDE 1- KONU

İş bu Protokolün konusu, BANKA’nın piyasadaki iktisadi şartlar, müşterinin mali durumu ve BANKA’nın kredi tesis ve idame maliyetleri kapsamında belirlediği ve belirleyeceği kriterler çerçevesinde ve takdir yetkisi BANKA’ya ait olmak üzere, BANKA ürünlerinin ODA üyelerine kullandırılmasına ve ODA’nın üyelerini BANKA’ya yönlendirmesine ilişkin esasların düzenlenmesinden ibarettir.

MADDE 2- ÜRÜNLER

BANKA’nın, tahdidi olarak sayılmamakla birlikte, aşağıda sayılan ürünleri mevcuttur:

Nakit Yönetimi

Tahsilat ve Üye İşyeri Hizmetleri

Çek/ Senet Tahsilat Sistemi

Doğrudan Tahsilat Sistemi

POS

Mail Order

Webpos

Mobilpos

Ödeme

Çek Karnesi

Otomatik Fatura Ödemeleri

Vergi / SSK Ödemeleri

Otomatik Ödemeler

Maaş Ödemeleri

Sürekli Çek Basım Programı

Yatırım Ürünleri

Vadeli Mevduat

Repo

Hazine Bonosu/Devlet Tahvili

Yatırım Fonları

Hisse Senedi

Eurobond

Krediler

Nakit Krediler

Spot Krediler

Rotatif Krediler

Kredili Ticari Mevduat Hesabı

Taksitli Ticari Krediler

İskonto /İştira Kredileri

Oto Kredileri

İşyeri Kredileri

Dövize Endeksli Krediler

Döviz Kredileri

Gayrinakit Krediler

Teminat Mektupları

Mal Mukabili İthalat / İhracat

Vesaik Mukabili İthalat / İhracat

Akreditif

Kabul / Aval Kredileri

Harici Garanti

Referans Mektupları

Destek Ürünler

Sigorta-İşyeri Paket Sigortası

Leasing

Factoring

Kiralık Kasa

BANKA, ürünlerin bir kısmında veya tamamında değişiklik yapabilir, ürünleri uygulamadan kaldırabilir veya uygulamasını durdurabilir, yeni ürünler ekleyebilir. BANKA, ürünlerini ODA  üyelerine kullandırıp kullandırmamakta, kullandıracaksa hangi şartlarda kullandıracağını belirleyebilir. İşbu Protokolün imzalanması BANKA’nın ürünleri ODA üyelerine kullandırmak zorunda olduğu anlamına gelmemektedir.

MADDE 3- KREDİ TALEBİ

ODA, kredi kullanmak isteyen Üyelerini BANKA’ya yönlendirecektir. BANKA, kredi politikalarına ve kriterlerine uygun olan ve ilgili tüm dokümantasyonu tamamlayan ODA üyelerine, işbu Protokol’de yer alan koşullarda, BANKA’nın istediği teminatların verilmesi kaydıyla, kredi kullandırılabilecektir.

MADDE 4- KREDİ LİMİTLERİ

BANKA, belirleyeceği limitler içerisinde ve piyasadaki iktisadi şartlar, müşterinin mali durumu ve BANKA’nın kredi tesis ve idame maliyetleri kapsamında uygun gördüğü şartlarda, uygun gördüğü ODA üyelerine gerekli tüm dokümantasyonun tamamlanması ve BANKA’nın belirleyeceği şartların yerine getirilmesi, BANKA’nın isteyeceği teminatların verilmesi kayıt ve şartıyla, uygun bulduğu miktarda ve vadelerde kredi kullandırabilir. BANKA, kendi kredi politikaları ve kriterleri çerçevesinde kredi verip vermemekte serbesttir. ODA’nın bu kredi ile ilgili olarak üyeye karşı bir taahhüdü olmadığı gibi bankaya karşı bir yükümlülüğü de yoktur.

MADDE 5- NAKİT KREDİ

ODA tarafından BANKA’ya yönlendirilen ve BANKA tarafından kredi talebi uygun bulunan ODA üyelerine tesis edilebilecek kredilerin;

Kredili Mevduat Hesabı: Kredi tutarı BANKA’ca serbestçe belirlenecek olup devre faizleri ODA üyelerinden aylık tahsil edilecek, kredi teminatı ise BANKA’nın kredi değerlendirme prensipleri dikkate alınarak BANKA tarafından serbestçe şekillendirilecektir.

Nakit Krediler rotatif olarak maksimum 12 ay veya spot olarak 3 ay vadeli olarak kullandırılabilecektir.

Sektöre Özel Taksitli Ticari Krediler: BANKA, ODA üyelerinin talep edecekleri eşit taksitli nakit kredilerde ürün özelinde olmak üzere BANKA'nın belirleyeceği şartların yerine getirilmesi kaydıyla maksimum 120 aya kadar vade imkanı olmakla birlikte, BANKA'nın insiyatifinde olmak üzere maksimum 1 yıl kadar  ödemesiz dönem imkanı sunabilecektir. ODA üyeleri tarafından   ödemesiz dönem talep edilmesi durumunda Banka’nın güncel faiz ve komisyon oranı uygulanacaktır.  ODA üyelerinin sabit faiz garantisinden yararlanma olanakları BANKA’ca belirlenecek komisyon oranlarını ödemeleri halinde mümkün olacaktır Ödemesiz dönemlerde, kredinin faiz tahsilatı yapılacaktır.

BANKA, kredi geri ödeme planını, yukarıda belirtilen koşullardan birini veya hepsini içerecek şekilde düzenleyebilecektir.

BANKA, kredi değerlendirme politikaları ve kriterleri çerçevesinde ODA üyelerine kredi kullandırıp kullandırmamakta, kullandıracaksa hangi şartlarda kredi kullandıracağını belirlemekte tamamen serbesttir.

MADDE 6- GAYRİNAKDİ KREDİLER

ODA üyelerinin gayrinakdi kredi talebinde bulunması durumunda, BANKA, kendisinin serbestçe belirleyeceği limitler, faiz ve komisyon oranları ve tutarları dahilinde gayrinakdi kredi kullandırabilecektir.

BANKA, kredi değerlendirme politikaları ve kriterleri çerçevesinde ODA üyelerine kredi kullandırıp kullandırmamakta, kullandıracaksa hangi şartlarda kredi kullandıracağını belirlemekte tamamen serbesttir.

MADDE 7- BANKA’NIN TAKDİR YETKİSİ

BANKA’nın işbu Protokolde yer alan ürünleri, ürün paketlerini, kredi şartlarını, vade, fazi oranı, komisyon ve sair unsurları serbestçe, dilediği zaman, değiştirerek uygulama hakkı saklıdır.

MADDE 8-TEMİNAT

Ürün paketinin içinde bulunan ve ODA üyelerine kullandırılacak olan kredilerin değerlendirilmesinde, BANKA'nın kredi değerlendirme politikaları esas olacaktır. BANKA, kredi talebinde bulunan ODA üyelerinden uygun göreceği ve belirleyeceği teminatları isteme hakkına sahiptir.

MADDE 10-SÜRE

İş bu Protokol imza tarihinden itibaren “1” yıl süreli olup, süre bitiminden 1 ay öncesine kadar taraflardan herhangi birinin yazılı olarak feshi ihbarda bululunmaması halinde, Protokol 1’er yıllık süreler halinde uzayacaktır.

ODA’nın Protokolü süresinden evvel feshetme hakkı yoktur. Ancak BANKA’nın dilediği takdirde tek taraflı ve tazminatsız olarak iş bu Protokolü feshetme hakkı mevcuttur.

MADDE 11-TEBLİGAT

ODA, bu Protokol’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve Bankaca yapılacak her türlü bildirim ve tebligat için aşağıda isim ve imzasının yanında yazılı adresin kanuni yerleşim yeri olduğunu ve bu adrese yapılacak bildirim ve tebligatın şahsına yapılmış sayılacağını, kanuni yerleşim yerini değiştirdiğinde yeni yerleşim yerini 15 gün içinde Noter kanalı ile Banka’ya bildirmeyi, aksi takdirde Protokol’de yazılı yahut usulünce son bildirilen yerleşim yerine yapılacak bildirim ve tebligatın geçerli olacağını, keza Tebligat Kanunu Madde 7/a uyarınca tebligata elverişli bir elektronik posta adresinin (kayıtlı elektronik posta adresi) olması durumunda bildirimlerin bu adrese yapılmasının da geçerli tebligat hükmünde olacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 12- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE DELİL SÖZLEŞMESİ

Bu Protokolle ilgili uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. ODA ve BANKA, aralarında çıkacak uyuşmazlıklarda BANKA’nın defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikro fiş, bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, görüntü, telefon ve ses kayıtlarının, Banka’nın faks cihazlarınca üretilen faks mesajı çıktılarının vb. veri, çıktı, data ve sair belgenin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

İş bu “12” maddeden ibaret Protokol 04/11/2014 tarihinde düzenlenerek taraflarca imzalanmış olup, Protokolün imzasından doğacak vergi, resim, harç, damga vergisi vs. ODA tarafından karşılanacaktır.

FİNANSBANK A.Ş.                                                       BİGA TİCARET ve SANAYİ ODASI

 

 

 

 

 

 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


  


 


 tobb hizmetleri hk
 

  

 

Copyright © 2018 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi