2020 Yılı Aidatları ile İlgili Üyelerimize Önemli Duyuru Yazdır

Sayın üyemiz;

 

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasalarda oluşabilecek ekonomik daralma ve işletmelerin mağduriyeti göz önüne alınarak, üyelerimizin Odamıza ödeyeceği yıllık ve munzam aidatların ilk taksitlerinin ikinci taksit ile birleştirilmesi konusunda TOBB tarafından Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

 

Bu girişim neticesinde, Bakanlığın 26.03.2020 tarihli ve 03870 sayılı yazısı ile üyelerimizin üzerinde oluşacak olumsuz ekonomik etkilerin azaltılması amacıyla, Haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle birlikte Ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.

 

Saygılarımla,

 

Şadan DOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı