Arama Yap

E-Mail Bülteni

   İstatistikler

Kategori:20
İçerik:647
İçerik Okunma:1992279
Vakıflar ve Dernekler İktisadi İşletmesi PDF Yazdır e-Posta

HER TÜRLÜ KURULUŞ VE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İÇİN MERSİS SİSTEMİNDEN BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR

VAKIF ve DERNEKLERE ait TİCARİ İŞLETMELER

KURULUŞ

1.    Derneğin/Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmenin unvanı, sermayesi, ticari ikametgahı, işletmenin açılış tarihi, bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu ve bu konuyu gösterir NACE kodu, işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi,

2.    İşletmeyi temsile yetkili kişilerin noter huzurunda düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış imza beyannameleri,

3.    Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,

4.    Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,

5.    Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,

6.    İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği,

7.    Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge

8.    Oda kayıt beyannamesi

DEĞİŞİKLİKLER

1.    Dilekçe (Kaşeli, yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2.    Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı 2 nüsha

3.    İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi

 KAYDIN SİLİNMESİ

1.    Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği

2.    İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan

 

En Son Haberler

Developed by JoomVision.com
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8

Web sitemizi nasıl buldunuz?

Web sitemizi nasıl buldunuz?
 


  


 


 tobb hizmetleri hk
 

  

 

Copyright © 2018 Biga Ticaret ve Sanayi Odasi