Standartların Gözden Geçirilmesi
18-12-2020

Standartların Gözden Geçirilmesi

Türk Standartları Enstitüsü’nden iletilen bilgilendirmede; uluslararası ve Avrupa Birliği ve standart hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2016 yılında yayımlanmış bulunun Türk standartları ile bu uygulamaya paralel bir çalışmanın başlatıldığı ifade edilmektedir. Buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standartlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi Türk Standartlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu standartları bizzat kullanan veya uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi vardır.

Bu bilgiler ışığında, sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standartları listesi ve bu standartların işletmeler tarafından gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken “sistematik gözden geçirme oy formu” https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/GoruseAcilanTSEStandartlari.php adresinde yer almaktadır. Oy formunun ilgili işletmeler tarafından listedeki faaliyet alanı ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması gerekmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.