İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI
İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI
2020-09-02 15:54:00

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ

 Değerli Üyemiz; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelik ve Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin ilgili resmi gazete aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmî Gazete Tarihi: 13.02.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30331)
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
13/2/2018 30331
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 8/9/2018 30529
2. 10/8/2019 30858
3. 27/12/2019 3099

 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

15 Ağustos 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31214


İkinci El Araç Satışı İle İlgili Son Tarih 31 Ağustos 2020..!


Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni yönetmeliğe göre kullanılmış otomobil alım satımı yapan kişiler 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almak zorunda. Ayrıca yönetmeliğe göre yetki belgesi olmayan kişiler bir yıl içinde en fazla 3 defa 2. el araç alım satımı yapabilecek.

15 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yetki belgesi almak için gerekli şartlar belirlenmiştir.

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,

ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,

d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;

    1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

    2) En az lise mezunu olması,

    3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu    hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

    4) Konkordato talebinde bulunmamış olması,

    5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Son düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Ayrıca belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecektir.

Mevzuata uygun faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumak adına büyük önem taşıyan ve bu işletmelerce de talep edilen söz konusu düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlanmaktadır.

Bugüne kadar hem belediyeler hem de ticaret il müdürlükleri tarafından iki ayrı iş yeri kontrolü yapılmakta iken, bundan böyle bu kontrol yalnızca belediyeler tarafından ruhsat düzenlenmeden önce yapılacaktır.

Daha önce düzenlenen ve geçerlilik süresinin 5 yıl olduğu belirtilen yetki belgeleri için yenileme başvurusu yapılmasına gerek bulunmadığı ve yetki belgelerinin artık, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilinceye kadar geçerli olacağı bildirilmektedir.

Diğer taraftan, işletmelerin taşıt satış ilanlarının yayımlandığı ilan siteleri; yetki belgesine sahip olmayan işletmeleri üye yapamayacak, ilanlara ilişkin talep ve şikayetleri etkin şekilde sonuçlandıracak ve ilanlara ilişkin bilgileri Bakanlığa iletecek. Vatandaşlarımızın, ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt ilanlarına ise herhangi bir kısıtlama getirilmiyor, bu ilanlar eskiden olduğu gibi verilmeye devam edecek. İlan siteleri için getirilen bu kurallar 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İkinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde “Güvenli Ödeme Sistemi”nin kullanılmasının zorunlu hale getirilmiştir.  Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde, taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleri ile çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak.  Ayrıca, tüm taraflar açısından modern, güvenli ve teknolojik bir altyapı ile zaman, işgücü ve maliyet avantajı yaratılacak; aynı zamanda, işlemlerin kayıt altına alınması ve kamu otoritelerine güvenilir verilerin sağlanması suretiyle kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlanacaktır.

Daha önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilen işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarına haiz olduklarını gösteren belgeyi 30 Haziran 2021’e kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemine (İETTS) aktarmaları gerekmektedir. Yükümlülüğün bu tarihe kadar yerine getirilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecektir.


Mail Listemize Katılın
Formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.